! Fontos információk a határátlépéssel kapcsolatban!

Németországból Magyarország felé irányuló utazás

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet értelmében 2020. szeptember 1-jétől Magyarország módosította a beutazás szabályait, amit a 422/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet egészített ki. Az alábbiakban, tájékoztató jelleggel, rövid áttekintést adunk az új szabályokról, de az utazás során érvényesített szabályok részleteit a kormányrendeletek szövegéből ismerhetik meg:

https://berlin.mfa.gov.hu/page/koronavirus-toerveny  

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy minden esetben a kormányrendeletek szövege a mérvadó.

 

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK. A magyar állampolgár és családtagjai, a Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult személy és családtagjai, az idegenrendészeti hatóság 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével rendelkező személyek, továbbá a rendeletben szereplő feltételek érvényesülése esetén sportolók és sportszakemberek Magyarországra történő belépése során egészségügyi vizsgálaton eshetnek át. Ha a vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, az érintett személy az illetékes járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. Ha nem merül fel a fertőzés gyanúja, a beutazó személy 14 napra hatósági házi karanténban, vagy ha erre nincs lehetőség, az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban kerül elhelyezésre. Az illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal előírásszerű SARS-CoV-2 PCR teszten vegyen részt. Első SARS-CoV-2 PCR tesztként azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az USA-ban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja. Ha a két teszt igazolja, hogy az érintett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, az illetékes járványügyi hatóság felmentést ad a karantén alól.

 

NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK. Nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére nem léphet be. Ez alól a belépés helye szerint illetékes rendőri szerv, kérelemre, felmentést adhat, amennyiben a kérelmező a következő utazási célok valamelyikét igazolni tudja:

  1. magyarországi bírósági vagy hatósági eljárási cselekményen történő részvétel (okirattal alá kell támasztani),
  2. üzleti tevékenység, vagy munkavégzés központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívására (meghívólevéllel),
  3. egészségügyi ellátás igénybevétele (megfelelő beutalóval vagy igazolással),
  4. tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése (az oktatási intézmény igazolásával),
  5. a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban (pl. utazás a fuvarfeladat kiindulópontjára, vagy hazautazás a fuvarfeladat teljesítését követően, a munkáltató által kiállított igazolás birtokában),
  6. részvétel a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés),
  7. a PTK-ról szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozó gondozása, ápolása,
  8. a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel vagy
  9. az a)–h) ponton kívüli méltányolható ok.

 

A kérelem kizárólag elektronikus úton, magyar, illetve angol nyelven nyújtható be. A kérelmet benyújthatja egy meghatalmazott is (teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással). Azonos okból és időpontban történő határátlépés esetében a kérelmezővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozóknak elegendő egy kérelmet benyújtani. A kérelem a rendőrség honlapján feltüntetett módon nyújtható be (https://ugyintezes.police.hu/meltanyossagi-kerelem), ahhoz be kell csatolni a kérelmet alátámasztó dokumentumok másolatát. Az eredeti dokumentumokat a beutazásnál a rendőr felhívására fel kell mutatni. A beutazók a Magyarországra történő belépés során egészségügyi vizsgálaton esnek át. Ha a vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, az érintett személy Magyarország területére nem léptethető be. Ha nem merül fel a fertőzés gyanúja, a beutazó személyre ugyanazok a karantén-szabályok vonatkoznak, mint a magyar állampolgárokra (ld. fentebb), ebben az esetben is el kell fogadni a fenti feltételek mellett a külföldön elvégzett tesztet.

 

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI UTAZÁSOK. Korlátozás nélkül beutazhat annak a belföldi vagy külföldi gazdasági társaságnak a vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egy mások államban bejegyzett további gazdasági társasággal az 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti vállalkozási viszonyban áll. Az üzleti célú utazás tényét a beutazáskor valószínűsíteni kell.

 

ÜZLETI, VAGY GAZDASÁGI CÉLÚ UTAZÁSOK. Ha a magyar állampolgár üzleti, vagy gazdasági céllal utazik külföldre, és ezt a tényt visszautazáskor igazolja, akkor a kiutazást követően korlátozás nélkül visszatérhet Magyarországra. A nem magyar állampolgár, ha üzleti, vagy gazdasági céllal kíván beutazni Magyarországra és ezt a tényt beutazáskor igazolja, akkor korlátozás nélkül beutazhat Magyarországra.

 

TRANZIT. Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban tranzitálhat Magyarországon keresztül, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg. További feltétel, hogy rendelkezzen a szükséges utazási dokumentumokkal, hitelt érdemlően igazolja a tranzitálási szándékot és biztosítva legyen a belépése Magyarországot elhagyva a következő országba. A Magyarország területén történő áthaladás során csak a rendőrség által előre meghatározott útvonalon szabad közlekedni (ld. http://www.police.hu/en/content/humanitarian-corridor), az előre meghatározott pihenőhelyeken szabad megállni és Magyarország területét a lehető leggyorsabban – de legfeljebb 24 óra alatt – el kell elhagyni.

 

Az ingázókra, a sportolókra, a sportszakemberekre, a sporteseményeken részt vevőkre, a kulturális rendezvények fellépőire, technikai személyzetére és nézőire vonatkozó részletes rendelkezések a kormányrendelet 10-13. §-ában olvashatók.

 

A rendőrség azt kéri az útra kelőktől, hogy indulás előtt a „Határinfo” oldalon tájékozódjanak a határátkelési lehetőségekről. (http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo)

 

NÉMETORSZÁGI TRANZITÁLÁS - A németországi nemzetközi repülőterekre az EU/Schengen térségen kívülről érkező járatok esetében változatlanul fennáll a beutazás/tranzitálás megszorító szabályozása. Magyar állampolgár, illetve a szabad mozgás jogával rendelkező bármely uniós állampolgár az EU/schengeni térségen kívülről érkezve csak abban az esetben léphet be/tranzitálhat a frankfurti repülőtéren, ha hazájába vagy más EU-országban lévő vagy németországi lakhelyére tér haza. Turisztika célú belépések/tranzitálások változatlanul nem megengedettek. A lakhelyére való hazatérési szándék bizonyítására az utasnak be kell mutatnia a végig, magyarországi vagy más EU-országbeli lakhelyére szóló, előre megváltott repülőjegyet vagy vasúti jegyet vagy gépkocsibérleti szerződést. Amennyiben a lakhelye Németországban van, akkor ezt lakcímbejelentésével kell bizonyítania.

 

A nemzetközi légi- és buszközlekedés járatairól tájékozódjanak a közlekedési társaságok honlapján. Vasúton történő utazás megkezdése előtt tájékozódjon a Deutsche Bahn (www.bahn.de) és az ÖBB honlapján (www.oebb.at) is, mivel a német honlapon feltüntetett szerelvények közül nem mindegyik közlekedik ténylegesen.

 

 

 

Magyarországról Németországba irányuló utazás

 

Németország június 15-én megszüntette a járványügyi helyzettel kapcsolatos belső határellenőrzést minden szárazföldi határszakaszán, valamint a Schengen-térségen belüli légiforgalomban. Így tehát Magyarország, a további EU-tagállamok, Izland, Norvégia, Liechtenstein, illetve az Egyesült Királyság és Svájc állampolgárai, valamint a szűkebb értelemben vett családtagjaik (házastárs, gyermek) beutazhatnak Németországba. Ugyanígy beutazhatnak továbbá azon harmadik országok állampolgárai is, akik a felsorolt államok valamelyikében állandó tartózkodásra jogosultak.

 

A német-osztrák határszakaszon továbbra is fennmarad az illegális migráció kiszűrését célzó szúrópróbaszerű ellenőrzés.

 

Karantén szabályok: A tartományok közös megállapodása értelmében egységes szabály, hogy akkor kell karanténba vonulni, ha az érintett személy a Németországba történő beutazását megelőző 14 napban a Robert Koch Intézet által meghatározott rizikóövezetben tartózkodott (lásd: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html).  Magyarország jelenleg NEM képezi a rizikóövezet részét, ezért – ha az érintett személy az beutazását megelőző 14 napban más, rizikóövezetként nyilvántartott országban nem tartózkodott – Magyarországról beutazhat Németországba karantén-kötelezettség nélkül. Egységes kivétel továbbá, hogy a karantén kötelezettség nem vonatkozik azon személyekre, akik tranzitálnak, azaz átutaznak Németországon.

 

A szövetségi és tartományi egészségügyi miniszterek július 24-i döntése értelmében a rizikóterületekről visszaérkező németországi lakosoknak lehetősége van az érkezési repülőtéren egy ingyenes gyorstesztet végeznie. Aki nem rendelkezik negatív teszttel, házi karanténba kell vonulnia.

 

A Németországba repülőn, hajón, buszon és vasúton visszatérőknek újból „kiszállókártyát” kell kitölteni az elérhetőségekkel és tartózkodási adatokkal. Szúrópróbaszerű ellenőrzést vezetnek be a közúti és vasúti közlekedésben. A kormányzat az utazók számára információs kampányt indít a higiéniai és karantén-szabályokról, valamint a tesztelési lehetőségekről.

 

Eddigi tapasztalataink szerint nincs egységes értelmezése Németországban a március 23. óta érvényben lévő, a személyek közötti kötelező 1,5 méteres távolságtartásra vonatkozó rendelkezésnek a személyszállításban. Javasoljuk, ha nem családtagjaikkal utaznak együtt egy személyautóban, vagy kisbuszban, viseljenek az utazás teljes ideje alatt maszkot. A németországi beutazási, és karanténrendelkezések aktuális szabályairól itt tájékozódhat: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13738352bodyText3

 

Javasoljuk, látogasson el a Konzuli Szolgálat honlapjára is, ahol további utazási tanácsokat olvashat: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs

 

A feltüntetett információk az érintett hatóságok, vagy gazdasági vállalkozások döntéseiből adódóan akár rövid határidőn belül módosulhatnak, ezért csak tájékoztató jellegűek.