A levél tartalma:

Megdöbbenve láttuk a képeket, olvastuk a híreket és a személyes beszámolókat a súlyos németországi természeti katasztrófáról, különösen az Észak-Rajna-Vesztfáliát és Bajorországot sújtó, egész településeket elpusztító áradásokról. Az egész magyar református közösség nevében szeretném kifejezni együttérzésemet és szolidaritásomat. Gondolatainkban és imáinkban hordozzuk az érintett családokat és gyülekezeteket, valamint a katasztrófavédelem munkatársait, a katasztrófa idején lelkigondozást nyújtó lelkipásztorokat és szakembereket.

Történelmi partneregyházként imádkozunk szenvedő testvéreinkért éppúgy, mint az emberek sokaságáért, köztük lelkészekért, akik aktívan segítenek másokon a szükség idején, szolidaritásról és összetartásról tanúskodva, ezáltal is bátorítva az embereket.

Imádkozunk az egyházért, mely a katasztrófa idején is arra hivatott, hogy szavakban és tettekben a reményről tegyen tanúbizonyságot. A Jézus Krisztusban beteljesedő isteni kijelentés alapján bizonyosak lehetünk abban, hogy az árvíz iszaptengerében Isten a szenvedő emberek oldalán áll. Ebben a hitbeli meggyőződésben osztozva állunk mi is a németországi testvéreink oldalán és szeretnénk aktívan kifejezni keresztényi szolidaritásunkat.

Készen állunk arra, hogy az árvíz által érintett családok és gyülekezetek fiataljai számára Magyarországon nyaralási lehetőséget biztosítsunk valamelyik üdülőközpontunkban. Habár a világjárvány idején nem magától értetődő, hogy élni tudnak ezzel a lehetőséggel, mégis arra bátorítom Önöket, hogy fontolják meg meghívásunkat. Külügyi irodavezetőnk készséggel áll rendelkezésre a segítségnyújtás bármely formájával kapcsolatos egyeztetésekben.

Isten áldását, erejét és bölcsességét kívánom Önöknek a súlyos kihívások közepette, melyekkel egyházi vezetőként ezekben a napokban meg kell birkóznia.

Testvéri üdvözlettel:

Balog Zoltán

a Zsinat lelkészi elnök