Pályázati felhívás - Diaszpóra Program 2019

A Rákóczi Szövetség – a Magyar Diaszpóra Tanács megfogalmazott kérése alapján, a Magyar Kormány támogatásával – 2019 folyamán a „DIASZPÓRA PROGRAM” keretében lehetőséget teremt magyarországi tanulmányúton való részvételre akár 1000 diaszpórában élő 10 és 29 év közötti magyar fiatal számára immár harmadik alkalommal.

1. A Program célja:

•Személyes kapcsolatok által elősegíteni a diaszpóra magyar fiataljainak egymás és az anyaország közötti, valamint a Kárpát-medencei magyar fiatalokkal való összetartozás tudatának erősítését.

•Magyarországi szakemberek bevonásával a diaszpóra fiataljai magyarságtudatának és anyanyelvtudásának fejlesztése.

•A diaszpórában megvalósuló, nemzeti kötődést célzó minőségi ismeretátadás hatékonyságának növelése. Továbbá a hazai környezetben történő széleskörű tapasztalatszerzés, valamint az ezt szolgáló szellemi, kulturális és módszertani tudás bővítése.

•A diaszpórában élők magyar szervezetekhez való kapcsolódásának és az aktív külhoni közösségi részvételnek szakmai támogatása és inspirálása.

•A diaszpórában élő magyarság anyaországgal való kapcsolatának erősítése újfajta kapcsolathálózat létrehozásával, valamint a határon túli, szórvány és diaszpóra területek közötti együttműködések aktiválása és szélesebb körű kiterjesztése összmagyar szinten.

2. A Program tartalma:

A Diaszpóra Program több különböző programidőszakot tartalmaz 2019 januárja és decembere között, köztük tematikus tanulmányutakat és nyári táborokat, amelyek közül tetszés szerint választhatnak a jelentkezők. A kiválasztott programidőszakon belül, 5-10 napos összefüggő időintervallumban vehetnek részt magyarországi tanulmányúton.

2.2 A tervezett programok tematikája:

Minden programidőszak részét képezi Budapest, a vidéki Magyarország és egy külhoni magyar régió felkeresése.

Budapesti programok:

•Budapest megismerése, városismeret, látnivalók, nevezetességek, múzeumok

•Budapesti élményprogramok

•Budapest környéki programok

•Akklimatizáció, ismerkedés, közösségépítés

•Anyanyelvi programok, nyelvi alapozás

•Tánctanulás, táncház

Vidéki Magyarország, külhoni régió:

•Kirándulások

•Élményprogramok (pl. szüret, bórkostoló, disznóvágás stb.)

•Tánctanulás, táncház

•Fürdő-látogatás

3. A pályázók köre:

•Diaszpórában élő magyar fiatalok

A Programra pályázhatnak azok a diaszpórában élő, 10 és 29 év közötti magyar fiatalok, akik a helyi magyar közösségekben működő hétvégi iskolák, hagyományőrző és kulturális egyesületek, vallási közösségek munkájában aktívan (minimum 1 éve) részt vesznek. Ennek fennállását a helyi magyar szervezetnek igazolnia kell.

A Program keretében egy személy 2019. január 1. – 2019. december 31. között egy alkalommal, egy tetszőlegesen kiválasztott programidőszakban látogathat el Magyarországra.

A kiskorúkorú (18 éves kor alatti) résztvevőket csak csoportosan (legalább 5 fő) és felnőtt kísérővel tudjuk fogadni. A kiskorúak jelentkezéséhez minden esetben szülői jóváhagyás szükséges.

•Kísérő

A kísérő szerepére azok a 21. életévüket betöltött, közösségben aktív személyek (pedagógus, néptánctanár, közösségi vezető stb.) pályázhatnak, akik legalább társalgási szintű magyar nyelvtudással rendelkeznek és az elektronikus pályázati felületen motivációs levelüket feltöltötték.

A Programra való jelentkezés időszaka: 2018. december 1. – 2019. február 28.

Részletek:

https://www.rakocziszovetseg.org/diaszpora