Közép- Kelet- és Dél-Európai Kapcsolatokért Felelős Bajor Felsőoktatási Központ (BAYHOST) ösztöndíjakat hirdet a 2019/20. tanévre bulgáriai, cseh- horvát-, lengyel-, magyarországi, oroszországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, valamint ukrajnai posztgraduális hallgatók részére. 

Az ösztöndíj állami vagy államilag támogatott bajorországi felsőoktatási intézményben alapképzésben (pl. mester) vagy doktori iskolában folytatott tanulmányokra vehető igénybe. Az ösztöndíj egy évre szól, és havi 735 eurós támogatást jelent, de kérvény benyújtása útján legfeljebb kétszer meghosszabbítható (összesen tehát három évesre). A doktori tanulmányok otthoni támogatása nem akadálya a bajor ösztöndíj folyósításának. További információ a csatolt szórólapon olvasható és a www.bayhost.de honlapon. A pályázat beadási határideje: 2018. december 1. (érkeztető dátum).