T Á J É K O Z T A T Ó

hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről

 

I. Általános tudnivalók

A magyar hatósági erkölcsi bizonyítvány magyarországi igényléséről szóló tájékoztatót itt olvashatja.

Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleket, hogy Németországban - a hatáskörrel rendelkező német hatóságoknál - lehetőség van európai erkölcsi bizonyítvány igénylésére, azonban a cégek jellemzően kérik a Magyarországon kiállított és németre fordított erkölcsi bizonyítvány beszerzését.

Németországi igénylésről szóló tájékoztatónk  itt található.

 

II. Időpontfoglalás

A Főkonzulátuson az ügyfélfogadás előzetes időpontfoglalás alapján történik. Az internetes időpontfoglalási rendszerben lehet időpontot foglalni: https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home

Már elkészült okmány (magánútlevél, személyazonosító igazolvány), valamint már elkészült anyakönyvi kivonat vagy egyéb konzuli tanúsítvány (családi állapot igazolása, stb.) átvétele minden hétfőn 8:30 - 9:00 és 14:00 - 16:30 óra között, időpontfoglalás nélkül lehetséges.

 

III. Ügyintézés menete

A Főkonzulátuson magyar hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmet személyesen vagy postai úton lehet benyújtani. Postai úton való benyújtás esetén az igénylőlapon lévő aláírásnak és az okmányban lévő aláírásnak meg kell felelnie.

A kérelemhez szükséges:

- kitöltött adatlap (kérelem),

- érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány,

- amennyiben postai úton kéri kézbesíteni: német lakcímbejelentő igazolás (Meldebescheinigung) - ennek hiányában csak személyesen vehető át a bizonyítvány!

Az eljárás előreláthatólag 6-8 hetet vesz igénybe.

Az eljárás díja 105,- EUR, amely magában foglalja az erkölcsi bizonyítvány Apostille tanúsítvánnyal* való ellátását és német nyelvű fordítását is.

 

---

* A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában 1961. október 5-én aláírt Egyezmény (röviden: Apostille Egyezmény) részes államaiban a közokiratokra a külföldi állam erre kijelölt hatóságától Apostille tanúsítványt kell beszerezni. Az Apostille egy formailag és tartalmilag egységesített hitelesítési forma, amelyet a részes államok meghatározott hivatalai állítanak ki, és amely az érintett okirathoz csatolva helyettesíti a külképviseletek diplomáciai felülhitelesítését. Apostille-t a külföldi felhasználásra szánt központi államigazgatási szervek, közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított szervezetek vagy személyek által kiállított közokiratokra lehet rátenni; az ezen okiratokon szereplő aláírás és bélyegzőnyomat eredetiségét hivatott igazolni. Magyarországon (a közokirat jellegétől függően) három szerv - a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara - állít ki Apostille-t. Bővebb információt az Apostille hitelesítéssel kapcsolatban a Hágai Egyezmény hivatalos honlapján az alábbi link alatt olvashatnak:  http://www.hcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=324

 

München, 2020. április