T Á J É K O Z T A T Ó

hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről

 

I. Általános tudnivalók

A magyar hatósági erkölcsi bizonyítvány magyarországi igényléséről szóló tájékoztatót itt olvashatja.

Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleket, hogy Németországban - a hatáskörrel rendelkező német hatóságoknál - lehetőség van európai erkölcsi bizonyítvány igénylésére, azonban a cégek jellemzően kérik a Magyarországon kiállított és németre fordított erkölcsi bizonyítvány beszerzését.

Németországi igénylésről szóló tájékoztatónk  itt található.

 

II. Időpontfoglalás

A Főkonzulátuson az ügyfélfogadás előzetes időpontfoglalás alapján történik. Időpontot itt lehet foglalni.

Már elkészült okmány (magánútlevél, személyazonosító igazolvány), valamint már elkészült anyakönyvi kivonat vagy egyéb konzuli tanúsítvány (családi állapot igazolása, stb.) átvétele minden hétfőn 8:30 - 9:00 és 14:00 - 16:30 óra között, időpontfoglalás nélkül lehetséges.

 

III. Ügyintézés menete

A Főkonzulátuson magyar hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmet személyesen vagy postai úton lehet benyújtani. Postai úton való benyújtás esetén az igénylőlapon lévő aláírásnak és az okmányban lévő aláírásnak meg kell felelnie.

A kérelemhez szükséges:

- kitöltött adatlap (kérelem),

- érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány,

- amennyiben postai úton kéri kézbesíteni: német lakcímbejelentő igazolás (Meldebescheinigung) - ennek hiányában csak személyesen vehető át a bizonyítvány!

Az eljárás előreláthatólag egy-két hetet vesz igénybe.

Az eljárás díja 105,- EUR.

 

---

* A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában 1961. október 5-én aláírt Egyezmény (röviden: Apostille Egyezmény) részes államaiban a közokiratokra a külföldi állam erre kijelölt hatóságától Apostille tanúsítványt kell beszerezni. Az Apostille egy formailag és tartalmilag egységesített hitelesítési forma, amelyet a részes államok meghatározott hivatalai állítanak ki, és amely az érintett okirathoz csatolva helyettesíti a külképviseletek diplomáciai felülhitelesítését. Apostille-t a külföldi felhasználásra szánt központi államigazgatási szervek, közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított szervezetek vagy személyek által kiállított közokiratokra lehet rátenni; az ezen okiratokon szereplő aláírás és bélyegzőnyomat eredetiségét hivatott igazolni. Magyarországon (a közokirat jellegétől függően) három szerv - a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara - állít ki Apostille-t. Bővebb információt az Apostille hitelesítéssel kapcsolatban a Hágai Egyezmény hivatalos honlapján az alábbi link alatt olvashatnak:  http://www.hcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=324

 

München, 2020. április