Általános szabályok

Magyarország szárazföldi határain, Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Szlovákia, Románia, Szerbia területéről a belépés - járványügyi szempontból - korlátozás nékül lehetséges.

Magyarország légi határain (repülővel), illetve Ukrajna területéről történő beutazás jelenlegi szabályait itt találják.

***

Uniós digitális Covid-igazolvány

2021. július 1-től a uniós digitális Covid-igazolvány birtokában a külföldi állampolgárok korlátozás nélkül beutazhatnak Magyarország területére és a magyar védettségi igazolványnak megfelelő kedvezményeket élvezhetik a magyarországi szolgáltatások igénybevétele esetén.

***

Védettségi igazolvány

2021. május 21-től korlátozás nélkül léphet be Magyarország területére az a magyar állampolgár, aki

 1. az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett, COVID-19 elleni oltóanyaggal került beoltásra a lent felsorolt országokban, s erről az adott országban elfogadott magyar vagy angol nyelven kiállított igazolással, vagy más nyelven kiállított igazolás hiteles magyar fordításával rendelkezik, és
 2. a Magyarországra történő belépésének a célja, hogy a magyar védettségi igazolvány kiállításával kapcsolatos kérelmet a kormányablakban személyesen benyújtsa, és
 3. a 2. pont szerinti kérelmet legkésőbb a belépését követő 2. munkanapon a kormányablakban benyújtja.

A fentiek szerint Magyarországra belépő magyar állampolgár felügyelete alatt álló, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy a belépő magyar állampolgárral együtt Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

A fenti pontokban felsorolt feltételeknek eleget tevő magyar állampolgár Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet abban az esetben is, ha a védettségi igazolvány kiadása iránti kérelmét a megadott módon, elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) benyújtotta, és azt a beutazásakor igazolja.

A kérelem díjmentes.

Jelenleg az alábbi országokból utazhatnak be magyar állampolgárok az ott felvett oltások alapján magyar védettségi igazolvány igénylése céljából:

 1. az Európai Unió valamely tagállamából vagy valamelyik európai uniós tagjelölt országból,
 2. a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) valamely tagállamából,
 3. az Észak-atlanti Szerződés Szervezete valamely tagállamából,
 4. az Oroszországi Föderációból,
 5. a Kínai Népköztársaságból,
 6. az Egyesült Arab Emírségekből,
 7. a Bahreini Királyságból,
 8. a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamaiból, vagy
 9. a külpolitikáért felelős miniszternek a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében megjelölt országból.

Igénylés menete:

2021. május 21-től az a magyar állampolgár, aki Németországban kapta meg a koronavírus elleni oltást, olyan vakcinával, amelyet Magyarország is elfogad, s erről a német hatóság által kiállított hivatalos igazolással („Ersatzbescheinigung zur Corona-Schutzimpfung”) is rendelkezik, díjmentesen magyar védettségi igazolványt igényelhet:

A védettségi igazolványt a külföldön beoltott magyar állampolgár részére a hatóság 15 napon belül állítja ki. A kérelemhez csatolni kell a külföldi hatóság vagy az oltást végző egészségügyi szolgáltató által kiállított, az oltás tényének magyar vagy angol nyelvű igazolását. Javasoljuk, hogy az oltást beadó orvostól, vagy az oltóközpontban kérjék az „Ersatzbescheinigung zur Corona-Schutzimpfung” nevű dokumentum angol nyelvű verziójának kiállítását. Az angol nyelvű alapdokumentum letölthető az Internetről itt: https://assets.ctfassets.net/eaae45wp4t29/7xjSDyafXO7M5BtLVOzKRf/77e3819f56f90eb3bf85c362ed0d5797/BMG_COVID-19_vaccination_reserve_documentation_V01_EN.pdf.

Ennek hiányában más idegen nyelvű igazolás hiteles magyar fordítását kell bemutatni, Az igazolásnak tartalmaznia kell a koronavírus elleni oltóanyag típusát, az oltás időpontját és helyét.

A kérelemhez a kérelmező megadja

 • a természetes személyazonosító adatait,
 • a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának okmányazonosítóját,
 • a postai címét (a védettségi igazolvány kézbesítési címe) és
 • ha azzal rendelkezik, a TAJ számát.

A kérelemben megküldött adatokat a hatóság – az igazolás megfelelősége esetén – az EESZT-ben rögzíti.

A magyar védettségi igazolás külföldre történő postázásának részleteit jelenleg dolgozzák ki az érintett magyar hatóságok, ezért az ezzel kapcsolatos szabályozás hatályba lépéséig javasoljuk – lehetőség szerint – egy magyarországi postázási cím megadását.

A magyarorszag.hu-n elérhető az ingyenes védettégi igazolványt igénylő felület külföldön oltott magyar állampolgárok részére: https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,00ead1fe-8990-4739-8e70-3aff1b765393.