UTAZÁS MAGYARORSZÁGRA

****

FIGYELEM, ÚJ BEUTAZÁSI KÖNNYÍTÉS LÉP HATÁLYBA:

2021. május 21-től korlátozás nélkül léphet be Magyarország területére az a magyar állampolgár, aki:
a) az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett, COVID-19 elleni oltóanyaggal került beoltásra a lent felsorolt országokban, s erről az adott országban elfogadott magyar vagy angol nyelven kiállított igazolással, vagy más nyelven kiállított igazolás hiteles magyar fordításával rendelkezik
b) a Magyarországra történő belépésének a célja, hogy a magyar védettségi igazolvány kiállításával kapcsolatos kérelmet a kormányablakban személyesen benyújtsa, és
c) a b) pont szerinti kérelmet legkésőbb a belépését követő 2. munkanapon a kormányablakban benyújtja.

A fentiek szerint Magyarországra belépő magyar állampolgár felügyelete alatt álló, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy a belépő magyar állampolgárral együtt Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

Az a) pontban felsorolt feltételeknek eleget tevő magyar állampolgár Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet abban az esetben is, ha a b) pont szerinti kérelmet a megadott módon, elektronikus úton benyújtotta, és azt igazolja.

A kérelem díjmentes.

Jelenleg az alábbi országokból utazhatnak be magyar állampolgárok az ott felvett oltások alapján magyar védettségi igazolvány igénylése céljából:
a) az Európai Unió valamely tagállamából vagy valamelyik európai uniós tagjelölt országból,
b) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamából,
c) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete valamely tagállamából,
d) az Oroszországi Föderációból,
e) a Kínai Népköztársaságból,
f) az Egyesült Arab Emírségekből,
g) a Bahreini Királyságból,
h) a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamaiból: Azerbajdzsáni Köztársaságból, Kazah Köztársaságból, Kirgiz Köztársaságból, Török Köztársaságból, Üzbég Köztársaságból vagy
i) a külpolitikáért felelős miniszternek a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében megjelölt országból.

****

Ki utazhat be Magyarországra?

Magyar állampolgár és magyar állampolgár külföldi állampolgár családtagja bármikor beutazhat Magyarországra. 

Külföldi állampolgár főszabály szerint csak rendőrségi engedéllyel utazhat be Magyarországra. Engedély nélkül utazhatnak be azon külföldi állampolgárok, akik Magyarországon állandó tartózkodásra jogosultak, akik magyar állampolgár családtagjuk (házastársuk, gyermekük) kíséretében utaznak be Magyarországra, illetve akik üzleti vagy gazdasági célból utaznak be Magyarországra. További kivételekért lásd rendelet szövegét.

Tranzitálás Magyarországon keresztül a rendőrség által meghatározott tranzitútvonalon engedélyezett. Megállás csak a tranzit jelzéssel ellátott megállóhelyeken lehetséges.

 

Ha beutazhatok Magyarországra, akkor milyen karanténszabályok vonatkoznak rám?

Főszabály szerint 10 nap karanténba kell vonulni, amely 5 napon belül legkevesebb 48 óra különbséggel elvégeztetett kettő db SARS-CoV-2 PCR negatív teszteredmény birtokában lerövidíthető. A karantén alóli felmentést a magyarországi lakó-, tartózkodási vagy szálláshelye szerinti járási hivatal (Budapesten kerületi hivatal) adja. 

Kivétel (legfontosabbak): karanténmentesen beutazhat(nak):
- a MAGYAR hatóságok által kiállított védettségi igazolvánnyal rendelkező személy;
- 2021. május 21-től a fentebb felsorolt országokban beoltott magyar állampolgárok, akik a védettségi igazolvány személyes megigénylése szándékával utaznak be (kérelmet 2 munkanapon belül kötelező benyújtani), illetve a fentebb felsorolt országokban beoltott magyar állampolgárok, akik a védettségi igazlvány kiállítása iránti kérelmüket már elektronikus úton - ügyfélkapun keresztül - benyújtották és azt a határátlépés során igazolják, továbbá mindkét esetben a felügyeletükben álló, velük együtt utazó tizennyolc év alatti személyek (gyermekek);
- olyan külföldi hatóság által kiállított védettségi igazolvánnyal rendelkezők, amely kiállító állammal Magyarország kétoldalú megállapodást kötött annak elismeréséről, a kétoldalú megállapodással rendelkező államok listját itt találja;
- olyan külföldi hatóság által kiállított védettségi igazolvánnyal rendelkezők, amely kiállító állam védettségi igazolását Magyarország egyoldalúan elfogadja: ez jeleneg egyedül Románia - lásd itt;
- a szolgálati útlevéllel utazók;
- a kapcsolt vállalkozások (anya-leányvállalatok) között utazók (megfelelő igazoló dokumentumok szükségesek);
- azon külföldi állampolgárok, akik üzleti vagy gazdasági célú tevékenység végett utaznak Magyarországra (lásd lenti formanyomtatványt);
- magyar állampolgárok, ha Magyarország területének elhagyása külföldi üzleti vagy gazdasági célú tevékenység végzése céljából történt;
- aki hitelt érdemlő módon igazolja, hogy a Sars-CoV-2 fertőzésen a beutazást megelőző hat hónapban már átesett. 

A magyarországi lakó-, tartózkodási vagy szálláshely szerinti járási hivatal (Budapesten kerületi hivatal) méltányosságból további egyedi esetben is karanténmentességet adhat. További kivételeket lásd a rendelet lenti szövegében.

 

Mi számít üzleti vagy gazdasági célú tevékenységnek? 

Rendőrség tájékoztató szerint: üzleti vagy gazdasági célúnak minősülhet minden olyan utazás, amely valamely gazdasági vállalkozás vagy egyéb jogalany vállalkozási tevékenysége, haszon- vagy jövedelemszerzése érdekében történik, illetve azzal összefüggésben áll. Bővebb tájékoztatást ezzel kapcsolatosan az ORFK tud adni.

 

Milyen formanyomtatványt lehet használni az üzleti célú beutazások esetében?

A magyar rendőrség által összeállított formanyomtatványt itt találja.

 

Hol találom a pontos jogszabályt?

A pontos jogszabály itt található.