Tisztelt Magyar Állampolgárok!

Közeledik az országgyűlési választások időpontja: 2018. április 8.

Tájékoztatjuk, hogy a 2014. évi országgyűlési választásoktól kezdve a Magyarország határain kívül élő magyar állampolgárok is választójogot kaptak.

Választójog

Az országgyűlési képviselők választásán Ön a pártlistákra szavazhat, s emellett jelöltként is indulhat. A szavazati jog az országos népszavazásokon is megilleti. Szavazati jogával azonban csak azt követően élhet, miután a Nemzeti Választási Iroda (továbbiakban: NVI) névjegyzékbe vette.

Regisztráció

A külföldön élő magyar állampolgárok figyelmét szeretnénk felhívni az országgyűlési választások előtti teendőkről. A külföldön élő magyar állampolgárok eljárásrendi szempontból két csoportba sorolandók a szerint, hogy rendelkeznek-e magyarországi lakcímmel, avagy sem.

Ha nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel, levélben szavazhatnak.

A levélben történő szavazás előfeltétele a Nemzeti Választási Iroda (NVI) általi névjegyzékbe vétel, a regisztráció. A regisztráció 2018. március 24-ig kérelmezhető az NVI-nél ügyfélkapun keresztül vagy online: https://kerelem.valasztas.hu/vareg/KulfoldiCimKerelemInditasa.xhtml

Ha rendelkeznek magyarországi lakcímmel, és a szavazás napján Bajorországban tartózkodnak, átjelentkezhetnek Magyarország Müncheni Főkonzulátusának névjegyzékébe, hogy a szavazás napján (2018. április 08., 06-19.00 óra között) ott szavazhassanak. Az erre vonatkozó kérelem 2018. március 31. 16.00 óráig kell, hogy megérkezzen a lakóhely szerinti jegyzőhöz postán, illetve ügyfélkapun keresztül vagy online: https://kerelem.valasztas.hu/vareg/OrszaggyulesiValasztas.xhtml

A levélben történő szavazásról való fontos tudnivalók

A Nemzeti Választási Iroda a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, regisztrált magyar választópolgárnak arra a (magyarországi vagy külföldi) címre küldi meg a szavazási levélcsomagot, amelyet a választópolgár a regisztrációs kérelemben megjelölt. A szavazási levélcsomagok kiküldését a Nemzeti Választási Iroda már megkezdte.

 • A levélszavazás menete a következő:
  • a választópolgár a szavazólapot kitölti,
  • a szavazólapot beleteszi a belső, kis borítékba,
  • a belső borítékot lezárja,
  • hiánytalanul kitölti és aláírja az azonosító nyilatkozatot,
  • a belső borítékot és az azonosító nyilatkozatot a nagy válaszborítékba zárja
 • Érvénytelen a szavazat, ha
  • ha a belső boríték vagy a válaszboríték nincs lezárva,
  • az azonosító nyilatkozat nincs a válaszborítékban,
  • a kis boríték nincs a válaszborítékban,
  • az azonosító nyilatkozat nincs kitöltve vagy aláírva,
  • az azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatok nem egyeznek meg a nyilvántartott adatokkal,
  • nincs szavazólap a kis borítékban,
  • a szavazólap nincs kitöltve,
  • a szavazólapon nem + vagy X jellel szavazott a választópolgár,
  • a szavazólapon a választópolgár több pártra is szavazott.

A szavazási levélcsomag

A müncheni főkonzulátuson levélszavazatát leadhatja

 • 2018. március 26-tól április 06-ig, munkanapokon 09-16 óra között, valamint
 • a szavazás napján, azaz 2018. április 8-án 06-19 óra között.

További részletes információt a Nemzeti Választási Iroda honlapján talál:

http://www.valasztas.hu/valasztopolgaroknak

Választásokkal kapcsolatos általános kérdések

        -      e-mail: visz@nvi.hu
        -      tel.: + 36-1-795-3310

Megtisztelő figyelmét köszönjük!