JOGI TANÁCSADÁS ÉS KÉPVISELET

 

Magyarország a külföldön bajba jutott magyar állampolgárok és az adott külföldi államban képviselettel nem rendelkező más uniós polgárok részére a Konzuli Szolgálat útján – a vonatkozó jogszabályokban [2001. évi XLVI. törvény; 17/2001. (XI. 15.) KÜM rendelet] foglalt rendelkezések szerint − konzuli védelmet biztosít, melynek formájáról, módjáról és terjedelméről az alábbi linken tájékozódhat.

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/az-allampolgarok-konzuli-vedelme

Amennyiben Bajorországban szabálysértési-, polgári- vagy büntető eljárásban jogi segítségre van szüksége, akkor érdekeinek képviseletére igénybe vehet Bajorországban bejegyzett jogi képviselőt.

A külképviselet magyar természetes vagy jogi személy érdekeinek jogi képviseletét nem láthatja el.

Az alábbi linkeken tájékozódhat azon ügyvédek felől, akik ügyvédi kamarai tagsággal rendelkeznek:

http://www.anwalt-suchservice.de/

http://www.anwalt.de/

http://rak-muenchen.de/

Azon személyeknek sem kell lemondani a jogi tanácsadás igénybevételének lehetőségéről vagy a képviseletről, akik számára az ügyvédi tanácsadás, a peres eljárás költségeinek megfizetése jelentős anyagi terhet jelent. Bírósági eljáráson kívül lehetőség van tanácsadás formájában e segítséget igénybe venni. Amennyiben a bírósági eljárás nem kerülhető el, akkor vagyoni- és jövedelmi helyzet alapján a teljes vagy részleges költségmentesség is kérelmezhető.


Tanácsadás

Az alacsony jövedelemmel rendelkező személy 15.-EUR illeték megfizetése mellett jogi tanácsadásra és bírósági eljáráson kívüli képviseletre is igényt tarthat. Az erre vonatkozó kérelem (Beantragung von Beratungshilfe) a bíróságokon (Amtsgericht) terjeszthető elő. Amennyiben maga a bíróság nem tud teljeskörű jogi segítséget nyújtani, akkor egy ún. jogosultsági bizonylatot (Berechtigungsschein) állít ki, mellyel már a kiválasztott ügyvédhez lehet fordulni. Arra is lehetőség van, hogy a tanácsadásra való jogosultságot az érintett az ügyvéden keresztül a bíróságtól utólag kérelmezze.

Az alábbi jogterületeken lehet tanácsadási segítséget kérni:

- polgári jog, munkajog; igazgatási jog; szociális jog; adójog; büntetőjog; szabálysértési jog és

alkotmányjog.

Eljárási / perköltségekhez való hozzájárulás bírósági eljárás esetén

A részleges vagy teljes eljárási költségmentesség megítélése ugyancsak a bíróság hatáskörébe tartozik. Az erre vonatkozó kérelmet az eljáró bíróságnál kell benyújtani.

A kedvezményes eljárás iránti kérelem Münchenben az alábbi helyen nyújtható be:

Rechtsantragsstelle beim Amtsgericht München

Maxburgstr. 4, Zimmer C 216, 80333 München

Telefon: + 49(0)89 55 97-37 19

Telefax: + 49(0)89 55 97-37 73

Postai cím: Maxburgstr. 4, 80315 München

A Müncheni Ügyvédi Egyesület tanácsadó tevékenysége

A Müncheni Ügyvédi Egyesület (Münchener Anwaltverein e.V.) peres eljárás kivételével jogi tanácsadást folytat, melyre előzetes bejelentkezés, továbbá a jövedelmi viszony igazolása szükséges:

Geschäftsstelle Maxburgstraße
Adresse: Maxburgstr. 4, Zimmer C 142, 80333 München
Telefon: (089) 29 50 86 vagy (089) 55 86 50
E-mail: geschaftsstelle@muenchener.anwaltverein.de

Web: http://muenchener.anwaltverein.de/

Geschäftsstelle AnwaltServiceCenter - Justizpalast
Adresse: Prielmayerstr. 7, Zimmer 63, 80335 München
Telefon: (089) 55 86 50
Telefax: (089) 55 02 70 06
E-Mail: info@muenchener.anwaltverein.de

További hasznos linkek:

http://rak-muenchen.de/buergerservice/informationsstellen

https://www.anwaltssuchdienst.de/

https://www.justiz.bayern.de/

 

München, 2015.09.29.