Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV törvény, valamint az egyes ügycsoportokra vonatkozó jogszabályok alapján a hazai hatóság előtt indult eljárásban, valamint más konzuli ügyben panaszt tehet, az alábbiak szerint.

 

A hivatkozott jogszabály alapján a panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

 

A panaszt az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított 30 napon belül kell elbírálni és a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről a panaszost írásban kell értesíteni. A hatridő megosszabbításáról a panaszosnak - az elintézés várható időpontját és a meghosszabbítás indokati is tartalmazó - írásbeli tájékoztatást szükséges adni.

 

A főkonzulátus egészére vagy bármely konzuli eljárásra vonatkozó panaszt - bárhová is érkezzen az - a vezető konzul, illetőleg a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli és Állampolgársági Főosztály vizsgálja meg és küld választ.