10 éve, 2021. július 4-én hunyt el Habsburg Ottó a bajorországi Pöckingben, ahol gyászmise keretében emlékeztek meg róla.

 

Tordai-Lejkó Gábor főkonzul beszéde Habsburg Ottó halálának 10. évfordulója alkalmából, Pöcking, 2021. július 2.

 

Tisztelt Bayard Nagymester Úr,

tisztelt Papság,

Királyi Felség,

Császári Fenség,

kedves Habsburg családtagok,

tisztelt Schnitzler Polgármester Úr,

tisztelt Frey Körzeti Megbízott Úr,

tisztelt Dorow Képviselő Úr,

tisztelt Demmerle Asszony!

Ma emlékezünk Habsburg Ottó, utolsó magyar király és osztrák császár legidősebb fia halálának 10. évfordulójára. Hosszú élete csaknem egy teljes évszázadot ölelt fel, nem is akármelyiket: a huszadik századot, amely az öreg kontinensen a legtöbb létező állami és államközi struktúra lebontását és újak létrehozását hozta, amelyek aztán szétestek, míg végül a jelenlegi európai rend létre nem jött. A császári és királyi Habsburg család ennek a fejlődésnek esett áldozatul. Ottó szintén száműzetésben töltötte gyermekkorát, de tudatosan trónörökösként nevelték. Bár a Habsburg család Ausztria vagy Magyarország vezetésébe való visszatérésének reménye nem vált valóra, Habsburg Ottó mindig is tisztában volt azzal, hogy a Habsburg név minden körülmények között politikai kötelességet jelent. Így a Páneurópai Unió elnökeként illetve az Európai Parlament tagjaként fontos politikai gondolkodóvá vált, aki tényleges hatalmi pozíció nélkül is képes volt megtestesíteni egy igazi államférfit. Az európai eszmerendszer nagy pártolója volt, mert meg volt győződve arról, hogy Európa hosszú távon nem a nagy birodalmak befolyása, hanem a kisebb és nagyobb nemzetek egyenrangú részvétele révén válhat hosszútávon működőképessé. Jelképes, hogy Habsburg Ottó földi maradványait a bécsi Kapucinus templom kriptájában, míg szívurnáját Magyarországon, a Pannonhalmi Bencés Apátságban helyezték örök nyugalomra. A szíve Magyarországért dobogott, kiválóan beszélt magyarul és kitartóan dolgozott Magyarország európai integrációjáért. Csupán 1987-ben, hét évtized elteltével léphetett újra hazánk földjére. 1989. augusztus 19-én ő volt a fővédnöke a sopronpusztai Páneurópai Pikniknek, amely az NDK-állampolgárok Ausztriába meneküléséről vált ismertté. A rendszerváltás után visszaadták magyar állampolgárságát, és elismert közéleti személyiséggé vált Magyarországon: kormányzati tanácsadóként, szónokként és publicistaként dolgozott. Magyarország továbbra is nagyra becsüli a Habsburg család tagjait, akiknek a szíve továbbra is Magyarországért dobog. Ennek jele, hogy a magyar diplomáciában jelenleg két Habsburg is nagykövetként szolgál. Magyarország kormánya tudatosan ápolja Habsburg Ottó szellemi örökségét azzal, hogy 2016- ban létrehozta a Habsburg Ottó Alapítványt. Habsburg Ottó a nemzetek sokszínűségére és a keresztény civilizációra épülő Európa eszméjének pártolója volt. Úgy fogalmazott: "Minél messzebbre toljuk a szabadság határait kelet felé, annál biztonságosabb lesz a központ".

Maradjunk hűségesek ehhez a gondolathoz!

Köszönjük a figyelmet!