A főkonzulátus nemzeti ünnepi fogadására 2018. október 24-én került sor a főkonzulátus új épületében.  Az esemény vezérszónokai Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke, Peter Küspert, a Bajor Alkotmánybíróság és Müncheni Fellebbviteli Bíróság elnöke, valamint Georg Eisenreich, bajor digitalizációért, médiáért és európai ügyekért felelős államminiszter volt. További díszvendégek voltak: Markus Blume, a CSU főtitkára és Wolfgang, Bajorország hercege. Jelen volt számos tartományi képviselő és a bajoroszági gazdasági élet prominensei.

Tordai-Lejkó Gábor főkonzul köszöntőjében méltatta az ’56-os hősök bátorságát és áldozatkészségét, melynek eredményeképpen hosszú távon nyilvánvalóvá vált a Szovjetunió számára, hogy Magyarországgal nem lehet az erőszak nyelvén beszélni. 1956 hősei ma elégedetten tekinthetnek le utódaikra, hiszen vágyuk valóra vált: ma a szabad ás demokratikus Magyarország újra az európai közösség tagja.

Georg Eisenreich miniszter 1956 hősei előtt tisztelgett, akiket az a vágy hajtott, hogy országuk újra Európához tartozhasson. Ma ez valósággá vált, hiszen ma egymás partnereiként vagyunk jelen Európában. Ha adódnak is egyes ügyek során nézeteltérések, fontos, hogy megértsük egymást, párbeszédben maradjunk egymással.

Dr. Darák Péter a második világháború utáni legnagyobb európai fegyveres összetűzésként mutatta be az 1956-os forradalmat, melynek során a rosszul képzett és felszerelt, ámde annál elkötelezettebb magyarok maréknyi csoportja szállt saját hazájában szembe 60.000 szovjet katonával, mert nem bírta elviselni nemzeti önrendelkezésének korlátozását. A Kúria elnöke köszönetet mondott a bajoroknak, akik befogadták a magyar emigránsokat, és lehetővé tették nekik, hogy kemény munkával, szívós tanulással beilleszkedhessenek társadalmukba, új hazára lelve.

Peter Küspert megállapította: ma, a globalizáció idején Európában az elbizonytalanodás, a dezorientáció idejét éljük, amikor egyes államok újradefiniálják az államhatalmat. Fontos, hogy mindeközben sértetlen maradjon az európai demokrácia alapelve, a hatalmi ágak felosztása, azok egymás ellenőrzésén alapuló rendszere. A végrehajtó hatalomnak mindig kényelmetlenek a bírói hatalom korlátozásai, a jogállamiság fenntartása folyamatos küzdelem mindenhol a világon – hangsúlyozta amerikai és német és magyar példákat említve.

Az ünnepi beszédek után a helyi magyar közösség jeles képviselői: Merka János, a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség plébánosa, Szarvas Erzsébet, a Münchnei Magyar Katolikus Egyházközség lelkipásztori munkatársa és Weszely Zsuzsánna, a müncheni Katolikus Alapítványi Szakfőiskola oktatója vehették át a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéseket.