G Y A K R A N   I S M ÉT E L T   K É R D É S E K

 

Miben tud segíteni Magyarország Müncheni Főkonzulátusa németországi tartózkodásom alatt?

A főkonzulátus különböző ügyek intézésében áll a magyar állampolgárok rendelkezésére rövidebb vagy hosszabb távú tartózkodásuk alatt: az utazáshoz használt és időközben lejárt, elveszett, eltulajdonított, megrongálódott útlevél vagy személyazonosító igazolvány helyett ideiglenes útlevél kiállítása, új útlevél igénylése; állampolgársági vizsgálat; születés, házasság vagy válás magyarországi anyakönyvezése; névváltoztatás; hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése; külföldi tartózkodás (lakcím) bejelentése; aláírás-, fordítás- és másolat-hitelesítés, stb.

További hasznos információ:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ugyintezes-konzulnal

https://munchen.mfa.gov.hu/page/konzuli-uegyek

 

Gépjárművezetői engedélyem elveszett, vagy szeretném meghosszabbítani lejárt gépjárművezetői engedélyemet. Tudok-e helyette újat igényelni Magyarország Müncheni Főkonzulátusán keresztül?

Nem, erre nincs lehetőség Új gépjárművezetői engedélyt csak Magyarországon, személyes ügyintézés keretében tud igényelni okmányirodában.

A magyar vezetői engedély érvényességéről kérésre a magyarországi okmányirodák állítanak ki igazolást. Az igazolást meghatalmazással közeli családtag is kérheti az okmányirodától.

 

Szeretnék elhelyezkedni a német munkaerőpiacon.

A Főkonzulátus nem végez munkaerőközvetítést.

 

Kell-e jeleznem Magyarországon, hogy Németországban kezdtem el dolgozni?

Amennyiben magyar állampolgár Németországban (vagy az Európai Gazdasági Térség más országában) vállal munkát, akkor rá annak az országnak a szociális biztonsági szabályai vonatkoznak, ahol keresőtevékenységet folytat és kizárólag ott kötelezett társadalombiztosítási járulékfizetésre. A magyar jogszabályok alapján fennálló társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség rá nem terjed ki, illetve annak önkéntes teljesítésére (külön szerződés megkötésével) sincs lehetősége.

Annak érdekében, hogy Magyarországon a járulékfizetési kötelezettség alól mentesüljön, illetve annak érdekében, hogy elkerülje a kettős járulékfizetést, bejelentést kell tennie a lakóhelye szerint illetékes Regionális Egészségbiztosítási Pénztár és a lakóhelye szerint illetékes NAV igazgatóság felé. A bejelentést a külföldi biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül kell megtenni. A bejelentés elmulasztása mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

A bejelentésnek tartalmaznia kell egy nyilatkozatot, miszerint „Németországban végzett kereső tevékenységem alapján az ottani jogszabályok szerint a járulékfizetési kötelezettségemnek eleget teszek.”

 

Munkahelyemen gondjaim vannak, hová fordulhatok jogi tanácsért?

Munkaügyi vitákban a Főkonzulátus nem végez jogi tanácsadást Kérjük, hogy ilyen esetekben forduljon tanácsadó szolgálathoz, vagy ügyvédi irodához.

További részletes információ: https://munchen.mfa.gov.hu/page/jogi-tanacs-es-kepviselet

 

Bajba jutottam Németországban. Fordulhatok-e segítségért Magyarország Müncheni Főkonzulátusához?

Magyarország a külföldön bajba jutott magyar állampolgárok részére a Konzuli Szolgálat útján biztosít konzuli védelmet a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések szerint. A konzuli védelem formáját, módját és terjedelmét az igény megalapozottságának, az igénylő rászorultságának és az adott külföldi állam viszonyainak mérlegelésével a konzul határozza meg.

További részletes információ: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/az-allampolgarok-konzuli-vedelme

 

Pénzügyi problémáikat a magyar állampolgároknak elsődlegesen maguknak kell megoldani.

A Főkonzulátus tanáccsal tud szolgálni a pénzküldés lehetőségeiről (pl. Western Union https://www.westernunion.com/hu/hu/home.html) vagy az olcsóbb közlekedési jegyek beszerzésére vonatkozóan. Amennyiben a magyar állampolgár számára gondot jelent a magyarországi rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel való kapcsolatfelvétel, ebben is segítséget nyújt a Főkonzulátus.

 

Fordításra (tolmácsolásra) van szükségem, fordulhatok-e a Főkonzulátushoz?

A Főkonzulátus – a külképviseleten átvett kérelmekhez kapcsolódó dokumentumok kivételével – nem vállal fordítást. Ügyvédeket és tolmácsokat tudunk ajánlani. 

 

Meghatalmazást/Hozzájáruló nyilatkozatot kell adnom családtagomnak, hogy helyettem eljárhasson és képviseljen egy ügyben Magyarországon. Segít a nyilatkozat megírásában a Főkonzulátus?

Az elkészített meghatalmazás/hozzájáruló nyilatkozat aláírásának tényét a konzul közjegyzői jogkörében eljárva hitelesítheti. A meghatalmazás szövegét Ön (vagy ügyvédje) készíti el, munkatársaink nem készítenek meghatalmazási okiratot.

 

GY I K  - Ü G Y I N T É Z É S

 

Hogyan tudom ügyemet a Főkonzulátuson elintézni? Ügyintézéshez hogyan tudok időpontot foglalni?

A Főkonzulátuson az ügyfélfogadás előzetes időpontfoglalás alapján történik. Időpont foglaláshoz kattintson az alábbi linkre!

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home

 

Van lehetőség telefonon időpontot foglalni?

Az időpont lefoglalása az internetes rendszerünkön keresztül történik. Vannak egyedi esetek, (idős ügyfél, nincs az ügyfélnek internetes hozzáférési lehetősége), ezekben az esetekben kollégáink segítenek az időpont lefoglalásában.

 

Egy időpont foglalása esetén több ügyet is elintézhetek?

Az ügyfeleket időpontfoglalás alapján fogadjuk. Az időpontfoglalás szerint csak azon ügy intézésére van lehetőség, amelyre a foglalás szól. Ha több ügyet is szeretne intézni, minden ügyhöz újabb időpont foglalása szükséges.

 

Többször is próbáltam, miért nem sikerült az időpont lefoglalása?

Időpont foglalása esetén kérjük, használja a Google Chrome böngészőt, és figyeljen az időintervallum pontos beállítására.

 

Mi a teendő abban az esetben, ha az időpont lefoglalását követően nem kapok visszaigazoló e-mail-t?

Ebben az esetben vegye fel velünk e-mail-ban a kapcsolatot!

 

Hol van a konzuli ügyfélforgalom? Melyik utcáról közelíthető meg a konzuli iroda?

A Főkonzulátus címe ugyan a 81679 München, Mauerkicherstrasse 1A, azonban a konzuli ügyfélfogadó iroda az Isar folyópartja mentén lévő Thomas Mann Alee felőli bejáraton keresztül közelíthető meg.

 

Messziről utazunk Münchenbe, a konzuli ügyfélirodában található mosdó,WC?

Az épületben nem áll módunkban az ügyfelek részére WC használati lehetőséget biztosítani.

 

Mennyivel szükséges az ügyintézés előtt megérkezni?

Kérjük az időpontra való pontos érkezést (várakozást a jelenlegi járvány helyzet miatt nem áll módunkban lehetővé tenni az ügyfélváróban). A várakozás a kijelölt, kötelező távolságtartással a konzuli ügyfélváró előtti szabadtéri lejárón lehetséges. Fontos! Az ügyfélnek csak azon kísérője léphet be az ügyféltérbe, aki az ügyfél ügyintézés céljából való megjelenését hatósági érdekből, avagy egészségügyi szempontból segíti.

 

Postai úton lehetőség van ügyeket intézni?

A Főkonzulátuson főszabály szerint személyesen kell az ügyeket intézni. Egyes ügyek postai úton is intézhetők (pl. anyakönyvi kivonat beszerzése, családi állapot igazolása). Erről bővebben az ügytípusokhoz rendelt tájékoztatók tartalmaznak útbaigazítást.

A Főkonzulátusnak címzett küldemények esetén kérjük, mindig írjon kísérő levelet, amelyben kérelmét leírja, valamint telefonszámát és e-mail elérhetőségét megadja. Amennyiben folyamatban lévő ügye van, akkor kérjük, az ügyiratszámot is közölni szíveskedjenek.

 

Milyen okmányok szükségesek az ügyéntézéshez?

A lehetséges ügyintézési módról a honlapoldal alján található konzuli ügytípusoknál talál további információt. Az ügyintézéshez szükséges adatlapok a kapcsolódó oldalakról letölthetők.

Több ügy egyidejű intézése esetén kérjük, hogy minden egyes ügyre vonatkozó információt nézzen meg (pl. gyermek születésének hazai anyakönyvezése esetén egyidejűleg elintézhető útlevélkérelem és apaságról szóló nyilatkozat megtételének részleteiről is tájékozódnia kell).

Ha a honlapon, a konzuli szolgálat és a társszervek kapcsolódó linkjein található tájékoztató nem szolgál egyértelmű információkkal, e-mailben felkeresheti a Főkonzulátust pontos kérdésével.

Amennyiben lehetséges, kérjük, hogy a honlapról valamennyi adatlapot előzetesen töltsön le és kitöltött adatlapokkal jöjjön kérelmének beadására. (Magánútlevél és személyazonosító igazolvány igénylése esetén nincs lehetőség kérelem előzetes kitöltésére.)

 

Hogyan tudom fizetni az eljárási díjat?

A konzuli ügyintézés során felmerülő költségeket a helyszínen német EC kártyával, vagy utólag átutalással lehet rendezni. Készpénz, továbbá hitelkártya elfogadására nincs lehetőség!

 

Mire jó az ügyeleti telefonszám, mikor hívjam azt?

Az ügyeleti telefonszám munkaidőn túl, csak súlyos és halaszthatatlan esetekben hívandó. ( Pl.  felügyelet nélkül maradt kiskorú ügyében; súlyos bűncselekmény áldozata lett; elvesztette az összes dokumentumát, és repülője aznap vagy másnap indul, súlyos balesetet szenvedett, stb.) Kérjük, hogy konkrét ügyintézéssel vagy egyéb általános tájékoztatással kapcsolatos kérdéseivel ne terhelje az ügyelet munkáját!

Ügyeleti elérhetőségeinket itt találja.

Ügyeleti telefonszám (Call Center): +36 80 36 80 36