T Á J É K O Z T A T Ó

haláleset hazai (magyarországi) anyakönyvezéséről

I. Általános tudnivalók

Magyarország Müncheni Főkonzulátusa a következő esetekben anyakönyvezi a külföldi haláleseteket:

1. magyar állampolgár külföldi állampolgárságú házastársa elhunyt (magyar állampolgár családi állapota özvegy státuszra változzott);

2. magyar állampolgár külfölön elhunyt.

 

II. Időpontfoglalás

Időpontot itt tud foglalni.

 

III. Szükséges dokumentumok

Az eljáráshoz a következő dokumentumok szükségesek:

  1. külföldi halotti anyakönyvi kivonat eredetben (Sterbeurkunde)
  2. bejelentő érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya
  3. elhunyt anyakönyvi kivonatai (születési anyakönyvi kivonat és házassági anyakönyvi kivonat)
  4. elhunyt családi állapotát igazoló egyéb irat (pl. elvált családi állapot esetén: jogerős bírói ítélet, özvegy családi állapot esetén: halotti anyakönyvi kivonat)
  5. ha az elhunyt
    • magyar állampolgár: magyar okmányai (honosítási okirat vagy állampolgársági bizonyítvány, személyazonosító igazolvány, útlevél, lakcímkártya, vezetői engedély)
    • külföldi állampolgár: utolsó érvényes külföldi okirat másolata, amely állampolgárságát is igazolja (külföldi személyazonosító igazolvány vagy külföldi útlevél).

IV. Díjak

Az eljárás díjmentes. Kelt: München, 2023. május