Haláleset magyarországi anyakönyvezése


A Müncheni Főkonzulátus - a hozzátartozók kérelmére - átveszi a Németországban történt halálesetek anyakönyvezése iránti kérelmeket.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

1. Kérelem nyomtatvány kitöltése

2. Csatolandó mellékletek:

  • eredeti külföldi halotti anyakönyvi kivonat, melyről a konzul fordítási díj ellenében hiteles magyar fordítást készíthet. A halotti anyakönyvi kivonatot a hozzátartozó szerzi be.
  • az elhunyt magyar születési anyakönyvi kivonatának másolata;
  • az elhunyt magyar állampolgárságot igazoló irata (a halál időpontjában érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
  • az elhunyt családi állapotát igazoló okirat (pl. jogerős bírói ítélet, halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat). Amennyiben az elhalálozott családi állapotának igazolására okiratot nem csatolnak, az anyakönyvi bejegyzésnél ezt a rovatot az anyakönyvvezető kihúzza. Ez később javítható, ha a családi állapotot a fent leírt dokumentumokkal igazolják.

Az eljárás díjmentes. München, 2020. április