T Á J É K O Z T A T Ó

házasság felbontásának (válásnak) bejegyzéséről a magyar anyakönyvbe

 

I. Általános tudnivalók

Ha egy magyar állampolgár külföldön bontja fel házasságát, akkor a válást anyakönyvezni kell a magyar hatóságoknál is. Az anyakönyvezést Magyarország külképviseletein vagy Magyarországon Budapest Főváros Kormányhivatalánál (BFKH) is el lehet indítani.

 

II. Időpontfoglalás

Időpontot itt tud foglalni.

 

III. Ügyintézés menete

Külképviseleten keresztül történő anyakönyvezés esetén a kérelmezőnek és a volt házastársának is jelen kell lenniük. Ha a kérelmező volt házastársa nem jelenik meg, a kérelmezőnek egy nyilatkozatot kell tennie, miszerint a volt házastársával nem tarja a kapcsolatot.

Házasság felbontásának (válás) bejegyzéséhez a következő iratok szükségesek:

  1. eredeti válási ítélet jogerős záradékkal ellátva (Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk), amelyről hiteles másolat készül. Az eredeti válási ítéletet hiteles magyar fordítással kell ellátni. NÉMET nyelvű válási ítéletről a hiteles fordítást a Főkonzulátus díj ellenében elkészíti; továbbá
  2.  úgynevezett 36. cikk szerinti igazolás (Bescheinigung gemäß Artikel 36 der Brüssel-IIb-Verordnung) is, amely a válást kimondó bíróságtól szerezhető be;
  3. kérelmezőnek és - ha jelen van - a volt házastársnak érvényes úti okmányuk;
  4. kérelmező és  - ha jelen van - volt házastársa születési anyakönyvi kivonatai.

Gyakran előfordul, hogy a kérelmezőnek nemcsak a válását, hanem az azt megelőzően, külföldön kötött házasságát sem anyakönyvezték a magyar hatóságoknál. Ebben az esetben a kérelmező egyszerre is elindíthatja a házasság és a válás hazai anyakönyvezését, a volt házastárs jelenléte nélkül, a házasság hazai anyakönyvezés feltételeinek megfelelően (lásd házasság hazai anyakönyvezése).


IV. Díjak

Házasság felbontásának (válás) anyakönyvezése díjmentes.

Hiteles fordítás készítése németről magyar nyelvre: 35 EUR.

 

München, 2023. március