T Á J É K O Z T A T Ó

a válás (házasság felbontásának) hazai anyakönyvezéséről

 

I. Általános tudnivalók

Ha egy magyar állampolgár külföldön bontja fel házasságát, akkor a válást anyakönyvezni kell a magyar hatóságoknál is. Az anyakönyvezést a lakóhely szerint illetékes külképviseleten vagy Magyarországon Budapest Főváros Kormányhivatalánál (BFKH) is el lehet indítani.

 

II. Időpontfoglalás

Időpontot itt tud foglalni.

 

III. Ügyintézés menete

Külképviseleten keresztül történő anyakönyvezés esetén a kérelmezőnek és a volt házastársának is jelen kell lenniük. Ha a kérelmező volt házastársa nem jelenik meg, a kérelmezőnek egy nyilatkozatot kell tennie, miszerint a volt házastársával nem tarja a kapcsolatot.

A válás tanúsítására a következő dokumentumokat be kell mutatni:

  1. eredeti válási ítélet jogerős záradékkal ellátva (B), amelyről hiteles másolat készül. Az eredeti válási ítéletet hiteles magyar fordítással kell ellátni. NÉMET nyelvű válási ítéletről a hiteles fordítást a Főkonzulátus díj ellenében elkészíti; továbbá
  2.  úgynevezett 39. igazolásra (Bescheinigung gemäß Artikel 39 über Entscheidungen in Ehesachen) is, amely a válást kimondó bíróságtól szerezhető be
  3. kérelmezőnek és - ha jelen van - a volt házastársnak érvényes úti okmányuk
  4. kérelmező és  - ha jelen van - volt házastársa születési anyakönyvi kivonatai

Gyakran előfordul, hogy a kérelmezőnek nemcsak a válását, hanem az azt megelőzően, külföldön kötött házasságát sem anyakönyvezték a magyar hatóságoknál. Ebben az esetben a kérelmező egyszerre is elindíthatja a házasság és a válás hazai anyakönyvezését, a volt házastárs jelenléte nélkül, a házasság hazai anyakönyvezés feltételeinek megfelelően (lásd házasság hazai anyakönyvezése).


IV. Díjak

Házasság felbontásának (válás) anyakönyvezése díjmentes.

Hiteles fordítás készítése németről magyar nyelvre: 35 EUR.

 

München, 2021. április