T Á J É K O Z T A T Ó

a válás (házasság felbontásának) hazai anyakönyvezéséről

 

I. Általános tudnivalók

Ha egy magyar állampolgár külföldön bontja fel házasságát, akkor a válást anyakönyvezni kell a magyar hatóságoknál is. Az anyakönyvezést a lakóhely szerint illetékes külképviseleten vagy Magyarországon Budapest Főváros Kormányhivatalánál (BFKH) is el lehet indítani.

 

II. Időpontfoglalás

Időpontot itt tud foglalni: https://munchen.mfa.gov.hu/page/uj-idopontfoglalas.

 

III. Ügyintézés menete

Külképviseleten keresztül történő anyakönyvezés esetén a kérelmezőnek és a volt házastársának is jelen kell lenniük, valamint ki kell tölteni a válás hazai anyakönyvezéséhez szükséges adatlapot. Ha a kérelmező volt házastársa nem jelenik meg, a kérelmezőnek egy nyilatkozatot kell tennie, miszerint a volt házastársával nem tarja a kapcsolatot.

Amennyiben a kérelmezőnek nincs magyar lakcímkártyája, a külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez rendszeresített adatlapot is be kell nyújtani. Amennyiben a kérelmező rendelkezik lakcímkártyával, és a válás névváltozással jár, a lakcímkártyát is be kell nyújtani csere céljából.

A kérelemhez be kell mutatni az eredeti válási ítéletet, amelyről hiteles másolat készül. Az eredeti válási ítéletet hiteles magyar fordítással kell ellátni. A hiteles fordítást a Főkonzulátus díj ellenében elkészíti. A külföldön felbontott házasságok esetében szükség van még az úgynevezett 39. igazolásra (Bescheinigung gemäß Artikel 39 über Entscheidungen in Ehesachen) is, amely a válást kimondó bíróságtól szerezhető be.

A válás anyakönyvezése esetén a kérelmezőnek és – jelenléte esetén - a volt házastársnak be kell mutatniuk érvényes úti okmányukat. A kérelemhez szükség van a kérelmező születési anyakönyvi kivonatára, magyar házassági anyakönyvi kivonatára, illetve ha volt már korábban házassága, válási záradékkal ellátott magyar házassági anyakönyvi kivonatára is. Ha a volt házastárs jelen van és szintén magyar állampolgár, akkor az ő születési anyakönyvi kivonatát, illetve előző házassága esetén válási záradékkal ellátott magyar házassági anyakönyvi kivonatát is be kell mutatni.

Gyakran előfordul, hogy a kérelmezőnek nemcsak a válását, hanem az azt megelőzően, külföldön kötött házasságát sem anyakönyvezték a magyar hatóságoknál. Ebben az esetben a kérelmező egyszerre is elindíthatja a házasság és a válás hazai anyakönyvezését, a volt házastárs jelenléte nélkül, a házasság hazai anyakönyvezés feltételeinek megfelelően (lásd házasság hazai anyakönyvezése).


IV. Díjak

Házasság felbontásának (válás) anyakönyvezése díjmentes.

Hiteles fordítás készítése magyar nyelvre: 35 EUR.

 

München, 2021. április