T Á J É K O Z T A T Ó
aláírás hitelesítéséről, hiteles fordítás készítéséről és fordítás helyességének tanúsításáról, valamint hiteles másolat készítéséről

 

Az aláírás hitelesítéséhez, a hiteles fordítás készítéséhez és a fordítás helyességének tanúsításához időpontfoglalás szükséges. Időpontot itt lehet foglalni.

 

I. Aláírás hitelesítése

Az aláírás hitelesítése Főkonzulátusunkon az alábbiak szerint kerül sor:

1. Időpontfoglalás (ügytípus: Aláírás- és okirathitelesítés) 

2. Személyes megjelenés a lefoglalt időpontban

3. Szükséges dokumentumok bemutatása:

 • személyazonosság igazolására alkalmas érvényes fényképes hatósági igazolvány:
  • magyar személyazonosító igazolvány,
  • magyar útlevél vagy
  • magyar vezetői engedély
 • magyar személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (magyar lakcímkártya)
  • ha a magyar lakcímkártya külföldi cím bejegyzést tartalmaz szükséges még: Meldebescheinigung
  • ha a magyar lakcímkártya magyar címet tartalmaz, akkor a magyar cím kerül bejegyzésre a hitelesítési záradékba
  • figyelem: magyar lakcímkártya nélkül nem áll módunkban magyar állampolgár aláírásának hitelesítését teljesíteni!

A szükséges dokumentumok bemutatása nélkül az aláírás hitelesítését nem áll módunkban kivitelezni (lásd a különös eljárást is)!

Figyelem: német állampolgárok esetében szükséges a német hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonat (Geburtsurkunde) bemutatása is. Ha a német állampolgár nem beszéli a magyar nyelvet, akkor főszabály szerint tolmácsról szükséges gondoskodnia (lásd német nyelvű tájékoztatót).

 

4. Az előre megszerkesztett, nyomtatott dokumentumot a konzuli tisztviselő előtt kell kék tollal aláírni vagy az iraton szereplő aláírását a konzuli tisztviselő előtt sajátjának elismerni. A konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát állapítja meg, az iratot tartalmilag nem köteles megvizsgálni.

Amennyiben az aláírást több iraton szükséges hitelesíteni, a díjat – az iratok számának megfelelően – többször kell megfizetni. Ha egy dokumentumon többször kell ugyanazt az aláírást elhelyezni (például a szerződés minden oldalán), csak egyszer kell a díjat megfizetni.

Az aláírás hitelesítésének díja: 30 EUR / aláírás.

Különös eljárás: Cég vagy más szervezet képviselőjének az aláírás hitelesítéséhez 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetve aláírási címpéldányt is be kell mutatnia. Külföldi (nem magyarországi, pl. német) cégkivonat esetében azt Apostille tanúsítvánnyal szükséges ellátni. Cég vagy más szervezet képviselete esetében az aláírás hitelesítésének díja: 40 EUR / aláírás

Német közjegyző előtti aláírás: Amennyiben az ügyfél személyesen nem tudja felkeresni a Főkonzulátust, aláírását németországi közjegyző előtt is hitelesíttetheti. Az irat magyarországi felhasználása érdekében azonban a közjegyző felülhitelesítése is szükséges, amihez ún. Apostille-hitelesítést kell beszerezni a területileg illetékes németországi tartományi bíróságnál (Landgericht), ill. Bajor Szabadállamban a müncheni és a nürnbergi elsőfokú bíróságnál (Amtsgericht) is. Előfordulhat, hogy az aláírás hitelesítését kérő magyarországi közigazgatási hivatal nem fogadja el az Apostille-hitelesítést. Ebben az esetben a Főkonzulátus konzuli felülhitelesítése válik szükségessé. A konzuli felülhitelesítés díja: 25 EUR.

 

II. Hiteles fordítás készítése és fordítás helyességének tanúsítása

Főkonzulátusunk kizárólag az ügyintézés kapcsán felmerülő fordítások készítését vállalja. Bajor Szabadállamban hiteles fordítást végző tolmácsok listájáról itt tájékozódhat.

A Főkonzulátuson elsősorban anyakönyvi kivonat, jogerős (házasság felbontását kimondó) bírósági ítélet, erkölcsi bizonyítvány és honosítási okirat hiteles fordítását lehet igényelni németről magyarra, illetve magyarról németre. Egyéni megegyezés alapján meghatalmazás, oklevél, diploma, bizonyítvány, vezetői engedély, lakóhely-igazolás (Meldebescheinigung), iskolalátogatási igazolás, valamint biztosítás (beteg- vagy járműbiztosítás, stb.), nyugdíj-intézeti és államkincstári igazolások németről magyarra, illetve magyarról németre történő hiteles fordítása is kérhető. Amennyiben a Főkonzulátus a fordítást nem tudja a kért határidőre elvállalni, az itt elérhető hiteles fordítói névjegyzék alapján más németországi fordító szolgáltatóhoz is lehet fordulni.

Hiteles fordítás díja németről magyarra: 35 EUR / oldal.

Hiteles fordítás díja magyarról németre: 45 EUR / oldal.

Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda által készített fordításokat a magyar közigazgatási hatóságok előtti felhasználáshoz nem kell a külképviselet által felülhitelesíttetni. A németországi közigazgatási hatóságok a magyarországi fordítók, valamint az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által fordított dokumentumok esetében adott esetben kérhetik a fordítás helyességének tanúsítását.

A Főkonzulátus magyar nyelvről németre, német nyelvről magyarra, magyar nyelvről angolra, angol nyelvről magyarra készült fordítások helyességét tudja tanúsítani. A bemutatott fordítás (nem az ügyfél által, hanem hiteles fordító által készített fordítás) felülhitelesítésének díja magyarról angol vagy német nyelvre 30 EUR, angol vagy német nyelvről magyarra 20 EUR.

 

III. Hiteles másolat készítése

Külképviselet csak olyan magyar hatóságok által kiállított okiratról készít hiteles másolatot, melynek eredetiségéről meg tud győzödni. Kérjük minden esetben vegye fel a kapcsolatot külképviseletünkkel, amennyiben hiteles másolatot kíván készíttetni valamely magyar iratáról. 

Hiteles másolat készítésének díja: 20 EUR (az 1. és minden megkezdett 6. oldal után).


Felhívjuk a figyelmet, hogy a Konzuli Osztály készpénzt nem fogadhat el, a fizetés kizárólag bankkártyával (EC) vagy csekken keresztül történhet.

Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron típusú kártyákat nem áll módunkban elfogadni.

 

München, 2020. április