T Á J É K O Z T A T Ó
aláírás hitelesítéséről, hiteles fordítás készítéséről és fordítás helyességének tanúsításáról, valamint hiteles másolat készítéséről

 

Az aláírás hitelesítéséhez, a hiteles fordítás készítéséhez és a fordítás helyességének tanúsításához időpontfoglalás szükséges. Időpontot itt lehet foglalni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Konzuli Osztály készpénzt nem fogadhat el, a fizetés kizárólag bankkártyával vagy csekken keresztül történhet.

 

I. Aláírás hitelesítése

Az aláírás hitelesítése Főkonzulátusunkon az alábbiak szerint kerül sor:

1. Időpontfoglalás (ügytípus: Aláírás- és okirathitelesítés) 

2. Személyes megjelenés a lefoglalt időpontban

3. Szükséges dokumentumok bemutatása:

 • személyazonosság igazolására alkalmas érvényes fényképes hatósági igazolvány:
  • magyar személyazonosító igazolvány,
  • magyar útlevél vagy
  • magyar vezetői engedély
 • magyar személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (magyar lakcímkártya)
  • ha a magyar lakcímkártya külföldi cím bejegyzést tartalmaz szükséges még: Meldebescheinigung
  • ha a magyar lakcímkártya magyar címet tartalmaz, akkor a magyar cím kerül bejegyzésre a hitelesítési záradékba
  • figyelem: magyar lakcímkártya nélkül nem áll módunkban magyar állampolgár aláírásának hitelesítését teljesíteni!

A szükséges dokumentumok bemutatása nélkül az aláírás hitelesítését nem áll módunkban kivitelezni (lásd a különös eljárást is)!

Figyelem: német állampolgárok esetében szükséges a német hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonat (Geburtsurkunde) bemutatása is. Ha a német állampolgár nem beszéli a magyar nyelvet, akkor főszabály szerint tolmácsról szükséges gondoskodnia (lásd német nyelvű tájékoztatót).

4. Az előre megszerkesztett, nyomtatott dokumentumot a konzuli tisztviselő előtt kell kék tollal aláírni vagy az iraton szereplő aláírását a konzuli tisztviselő előtt sajátjának elismerni. A konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát állapítja meg, az iratot tartalmilag nem köteles megvizsgálni.

Amennyiben az aláírást több iraton szükséges hitelesíteni, a díjat – az iratok számának megfelelően – többször kell megfizetni. Ha egy dokumentumon többször kell ugyanazt az aláírást elhelyezni (például a szerződés minden oldalán), csak egyszer kell a díjat megfizetni.

Az aláírás hitelesítésének díja: 30 EUR / aláírás.

Különös eljárás: Cég vagy más szervezet képviselőjének az aláírás hitelesítéséhez 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetve aláírási címpéldányt is be kell mutatnia. Külföldi (nem magyarországi, pl. német) cégkivonat esetében azt Apostille-tanúsítvánnyal szükséges ellátni. Cég vagy más szervezet képviselete esetében az aláírás hitelesítésének díja: 40 EUR / aláírás

Német közjegyző előtti aláírás: Amennyiben az ügyfél személyesen nem tudja felkeresni a Főkonzulátust, aláírását németországi közjegyző előtt is hitelesíttetheti. Az irat magyarországi felhasználása érdekében azonban a közjegyző felülhitelesítése is szükséges, amihez ún. Apostille-hitelesítést kell beszerezni a területileg illetékes németországi tartományi bíróságnál (Landgericht), ill. Bajor Szabadállamban a müncheni és a nürnbergi elsőfokú bíróságnál (Amtsgericht) is. Előfordulhat, hogy az aláírás hitelesítését kérő magyarországi közigazgatási hivatal nem fogadja el az Apostille-hitelesítést. Ebben az esetben a Főkonzulátus konzuli felülhitelesítése válik szükségessé. A konzuli felülhitelesítés díja: 25 EUR.

 

II. Hiteles fordítás készítése és fordítás helyességének tanúsítása

Főkonzulátusunk kizárólag a konzuli ügyintézés kapcsán felmerülő fordítások készítését vállalja.  hiteles fordítást végző tolmácsok listájáról itt tájékozódhat.

Hiteles fordítás díja németről magyarra: 35 EUR / oldal.

Hiteles fordítás díja magyarról németre: 45 EUR / oldal.

Ha Németországban kívánják a fordítást felhasználni, akkor javasoljuk, hogy forduljon egy németországi hiteles fordítóhoz, melyek listájáról itt tájékozódhat.

Ha Magyarországon kíváják a fordítást felhasználni, akkor javasoljuk az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) felkeresését. Az OFFI által készített fordításokat a magyar közigazgatási hatóságok előtti felhasználáshoz nem kell a külképviselet által felülhitelesíttetni.

 

III. Hiteles másolat készítése

Külképviselet csak olyan magyar hatóságok által kiállított okiratról készít hiteles másolatot, melynek eredetiségéről meg tud győzödni. Kérjük minden esetben vegye fel a kapcsolatot külképviseletünkkel, amennyiben hiteles másolatot kíván készíttetni valamely magyar iratáról

Hiteles másolat készítésének díja: 20 EUR (az 1. és minden megkezdett 6. oldal után).

 

IV. Apostille-tanúsítvány kérdése

Amennyiben Ön nem aláírást, fordítást vagy másolatot szeretne hitelesíteni, hanem egy magyarországi irat németországi felhasználása érdekében az okirat valódiságát szeretné hitelesíteni, akkor nem konzuli hitelesítésre, hanem Apostille-ra van szüksége!

Magyarországi iratra az Apostille-t az illetékes magyar hatóság (Külgazdasági és Külügyminisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Magyar Országos Közjegyzői Kamara), németországi okirat magyarországi felhasználása esetén az illetékes német hatóság állítja ki.

Itt szeretnénk felhívni a figyelmet tehát, hogy a külképviseletek az Apostille kiállítására nem illetékesek!

További információ itt található.
 

München, 2023. december