T Á J É K O Z T A T Ó

ideiglenes magánútlevél igényléséről

 

I. Hazatérésre szóló ideiglenes magánútlevél

Ha külföldi tartózkodása során a magyar állampolgár útlevele, illetve személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, elveszett vagy eltulajdonították, az ügyfél kérelmére a konzul hazatérés céljából a hazautazás időtartamára ideiglenes magánútlevelet állít ki.

Az úti okmány elvesztését, ellopását, megsemmisülését, valamint az elveszettnek vélt úti okmányt a magyar állampolgár köteles haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított három munkanapon belül a külképviseleten bejelenteni.

A bejelentés az ügyfél személyes megjelenése esetén, jegyzőkönyv felvételével történik. Az ügyfél köteles bemutatni a fogadó ország hatósága által kiállított igazolást (pl. rendőrségi jegyzőkönyv) az úti okmány elvesztésének bejelentéséről.

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy hazatérésre szolgáló ideiglenes magánútlevél iránti kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújtja be.

A hazatérésre szóló ideiglenes útlevél kizárólag Magyarországra való utazásra jogosít, Magyarországról való kiutazásra viszont nem.

Abban az esetben, ha a kiskorú születésének hazai (magyarországi) anyakönyvezésére még nem került sor (tehát csak német anyakönyve van a gyemeknek), a törvényes képviselők írásban nyilatkoznak, hogy a hazai (magyarországi) anyakönyvezést és a szükséges útiokmányok beszerzését Magyarországon, a visszautazás előtt teljesítik, mivel ideiglenes magánúltevéllel Magyarországról NEM lehet kiutazni.

A hazatérésre szóló ideiglenes magánútlevél iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek 30 EUR díjat kell megfizetni. Az ideiglenes magánútlevelet az állampolgár hazautazását követően öt munkanapon belül köteles valamely okmányirodai ügyfélszolgálaton, a körzetközponti jegyzőnél vagy a jegyzőnél leadni.

Az ideiglenes útlevél kiállításához személyes megjelenés szükséges.

Az ideiglenes útlevél igényléséhez nem lehet az internetes időpontfoglaló rendszeren keresztül időpontot foglalni, ahhoz előzetes egyeztetés szükséges. Erre tekintettel az ideiglenes útlevél kérelmezéséhez először a konsulat-muenchen@mfa.gov.hu e-mail címre kell megfogalmazni az igénylés okát, majd ennek jóváhagyását követően kaphat az ügyfél időpontot.

 

II. Továbbutazásra szóló ideiglenes magánútlevél

Ha külföldi tartózkodása során a magyar állampolgár útlevele, illetve személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, elveszett vagy eltulajdonították, és a tervezett továbbutazásig új magánútlevél nem állítható ki, a konzul bizonyos feltételek mellett a magyar állampolgár részére továbbutazáshoz és tartózkodásához legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevelet állíthat ki.

Továbbutazásra szóló ideiglenes útlevél csak az állandó magánútlevél iránti kérelmekkel azonos követelmények teljesülése esetén és csak kivételesen méltányolható esetben adható ki.

A továbbutazásra szóló ideiglenes útlevél kiállításának feltétele olyan utazást igazoló dokumentum (pl. repülő- vagy vonatjegy, ill. szállásfoglalás), amiből kitűnik az utazás időpontja. Miután az ideiglenes útlevél Magyarországról való kiutazásra nem jogosít, ezért a továbbutazásra szóló ideiglenes útlevél esetében a tervezett utazás nem érintheti Magyarországot.

A kérelem benyújtásakor a konzuli tisztviselő ellenőrzi a kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a továbbutazás céljára szolgáló ideiglenes magánútlevélre való jogosultságát.

A továbbutazásra szóló ideiglenes magánútlevél iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek 30 EUR díjat kell megfizetni. Az ideiglenes magánútlevelet az állampolgár az új magánútlevél átvételekor köteles a külképviseleten leadni.

Az ideiglenes útlevél kiállításához személyes megjelenés szükséges.

Az ideiglenes útlevél igényléséhez nem lehet az internetes időpontfoglaló rendszeren keresztül időpontot foglalni, ahhoz előzetes egyeztetés szükséges. Erre tekintettel az ideiglenes útlevél kérelmezéséhez először a konsulat-muenchen@mfa.gov.hu e-mail címre kell megfogalmazni az igénylés okát, majd ennek jóváhagyását követően kaphat az ügyfél időpontot.