T Á J É K O Z T A T Ó

külföldi lakcímváltozás bejelentéséről

 

I. Külföldi lakcímváltozás személyes úton történő bejelentése

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a külképviseleten is kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a „külföldi cím” bejegyzés szerepel. A külföldi lakcím módosításához a kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak módosításához adatlapot kell kitölteni. A kérelem beadásához érvényes magyar útlevél vagy érvényes magyar személyazonosító igazolvány és lakcímkártya szükséges.

 

II. Külföldi lakcímváltozás elektronikus úton történő bejelentése

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhelyének változását a Webes ügysegéden keresztül is bejelentheti az ügyben elsőfokú hatóságként eljáró hivatal felé.

Az elektronikus bejelentés a https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/ weboldalon elérhető Webes ügysegéd útján lehetséges (ennek használatához nem szükséges Ügyfélkapu regisztrációval rendelkezni!).

Webes ügysegéda bejelentés során a Webes ügysegéden az ügyfélnek az azonosításhoz és a bejelentéshez szükséges alábbi adatokat kell megadnia:

  • természetes személyazonosító adatait,
  • személyi azonosítóját,
  • magyar állampolgárságát igazoló okiratának számát vagy magyar állampolgárságát igazoló okmányának számát,
  • új külföldi lakóhelyét, 
  • valamint a bejelentés időpontját.