T Á J É K O Z T A T Ó

 külföldi letelepedésről

 

I. Külföldi letelepedés jelentése

2013. március elsejét követően megszűnt a három hónapon túli külföldön tartózkodás bejelentésének kötelezettsége, már csak végleges külföldi letelepedést lehet bejelenteni az állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, de külföldön élő magyar állampolgároknak. Ennek oka az a szemlélet, hogy egy állampolgár életének csupán egyetlen középpontja lehet, az, ahol évente minimálisan 180 napot tartózkodik, ahol él, dolgozik, tanul, adózik, egészségbiztosítást fizet, stb. A külföldi letelepedéssel a lakcímnyilvántartásban megszűnik a magyarországi állandó lakóhely. Egy új, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) kerül kiállításra, melyen az állandó magyarországi lakcím helyett már a „külföldi cím” bejegyzés szerepel.

A külföldi letelepedés előnye, hogy tiszta helyzetet teremt a magyarországi szervek (pl. adóhivatal, társadalombiztosítás) számára.

A külföldi letelepedés nem érinti a magyar állampolgárságot, ami az eljárás után továbbra is fennmarad.

A külföldi letelepedés bejelentését követően nem kell leadni a magyar személyazonosító igazolványt sem, hanem azt a magyar állampolgár továbbra is birtokolni jogosult.

A külföldi letelepedéshez kapcsolódó eljárások illetékmentesek.

 

II. Külföldi letelepedés személyes úton történő bejelentése

A külföldi letelepedés bejelentésekor nagykorú kérelmező esetén a következő külföldi letelepedési nyilatkozatot, kiskorú kérelmező esetén pedig a következő külföldi letelepedési nyilatkozatot kell kitölteni.

Az eljáráshoz szükséges dokumentumok:

 1. kék színű tollal kitöltött külföldi letelepedési nyilatkozat
 2. külföldi lakcímbejelentő igazolás (németül: Meldebescheinigung)
 3. érvényes magyar útlevél vagy magyar személyazonosító igazolvány
 4. magyar személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 5. magyar születés anyakönyvi kivonat
 6. családi állapotot igazoló okirat, amely lehet:

- házas családi állapot esetén magyar házassági anyakönyvi kivonat

- elvált vagy özvegy családi állapot esetén válási ill. özvegyi záradékkal ellátott magyar házassági anyakönyvi kivonat.

Magyar lakcímkártya hiányában a kérelmezőnek nyilatkozatot kell írnia a magyar lakcímkártya hiányának okáról.

A külföldi letelepedést csak személyesen vagy Ügyfélkapun keresztül (lásd lentebb) lehet bejelenteni. 

Az új lakcímkártya a kérelem beadástól számított 2-3 hónapon belül készül el.

 

III. Külföldi letelepedés Ügyfélkapun keresztül történő bejelentése

Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen Ügyfélkapuval. Az Ügyfélkapu regisztráció személyesen kérhető a Főkonzulátuson.

A kérelmező a külföldi letelepedési nyilatkozatot Ügyfélkapun keresztül is benyújthatja.

A kérelmező lakcímkártyáját a külföldi letelepedés elektronikus bejelentése esetén is köteles leadni – postai úton, vagy személyesen – a külképviseleten, vagy a kiválasztott járási hivatalban. A Webes ügysegéd felületén kell megjelölni, hogy az okmány külképviseleten vagy a járási hivatalnál személyesen kerül leadásra. Az okmány leadására törvényes képviselő, illetve meghatalmazott útján is lehetőség van.

Amennyiben a kérelmező úgy dönt, hogy az elektronikus bejelentés után postai úton küldi meg külképviseletre a lakcímkártyáját, akkor szíveskedjen az okmányhoz egy kísérőlevelet is mellékelni, amelyben röviden leírja az okmányok megküldésének okát.
 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

külföldi lakcímváltozás bejelentéséről

 

I. Külföldi lakcímváltozás személyes úton történő bejelentése

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a külképviseleten is kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a „külföldi cím” bejegyzés szerepel. A külföldi lakcím módosításához a kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak módosításához adatlapot kell kitölteni. A kérelem beadásához érvényes magyar útlevél vagy érvényes magyar személyazonosító igazolvány és lakcímkártya szükséges.

 

II. Külföldi lakcímváltozás elektronikus úton történő bejelentése

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhelyének változását a Webes ügysegéden keresztül is bejelentheti az ügyben elsőfokú hatóságként eljáró hivatal felé.

Az elektronikus bejelentés a https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/ weboldalon elérhető Webes ügysegéd útján lehetséges (ennek használatához nem szükséges Ügyfélkapu regisztrációval rendelkezni!).

Webes ügysegéd: a bejelentés során a Webes ügysegéden az ügyfélnek az azonosításhoz és a bejelentéshez szükséges alábbi adatokat kell megadnia:

 • természetes személyazonosító adatait,
 • személyi azonosítóját,
 • magyar állampolgárságát igazoló okiratának számát vagy magyar állampolgárságát igazoló okmányának számát,
 • új külföldi lakóhelyét, 
 • valamint a bejelentés időpontját.

 

München, 2020. április