T Á J É K O Z T A T Ó

a magyar állampolgárságról való lemondásról

 

Külföldön élő személy magyar állampolgárságát lemondással szüntetheti meg. Külföldön élőként az a személy tekintendő, akit a személyiadat- és lakcímnyilvántartás külföldön élő magyar állampolgárként tart nyilván, melyet a lakcímet igazoló hatósági igazolvány lakóhely rovatában „külföldi cím" bejegyzés igazol.

A lemondó nyilatkozatot a külföldi lakóhely szerint illetékes magyar külképviseleten kell személyesen megtenni.

A kérelmezőnek nem lehet Magyarországon bejelentett lakóhelye. Ha van, akkor a lemondást megelőzően kérelmezi szükséges a külföldi letelepedést.

A lemondásra irányuló nyilatkozathoz a következő iratokat kell - eredetiben - benyújtani:

  • kérelem nyomtatvány,
  • a magyar állampolgárság bizonyítására alkalmas okmányok (érvényes vagy egy évnél nem régebben lejárt magyar útlevél, érvényes magyar személyazonosító igazolvány vagy három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat),
  • a külföldi állampolgárság igazolására, ennek hiányában pedig a külföldi állampolgárság megszerzésének valószínűsítésére szolgáló irat (Einbürgerungszusicherung) 
  • magyar lakcímkártya „külföldi cím" bejegyzéssel.

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nyilatkozat érvényességéhez az összes említett irat benyújtása szükséges. Az állampolgárságról való lemondáskor az összes magyar okmány bevonásra kerül.

A házastársak és kiskorú gyermekeik közös nyilatkozatot terjeszthetnek elő. Ehhez a házastársak és a 14. életévüket betöltött kiskorúak személyes megjelenése szükséges. Elvált vagy különélő házastársak, illetve szülők kiskorú gyermekének lemondási nyilatkozatához is szükséges mindkét szülő hozzájárulása, függetlenül attól, hogy a gyermeket a bíróság kinél helyezte el. Ez alól kivételt jelent, ha a bíróság a szülői felügyeleti jogot megszüntette, ezt viszont a jogerős bírósági határozat bemutatásával igazolni kell.

A lemondás elfogadásáról Magyarország Köztársasági Elnöke dönt. A nyilatkozatot akkor fogadja el, ha a nyilatkozat és mellékletei hiánytalanok.

Az eljárás - hiánytalan kérelem esetén - általában hat-nyolc hónapig tart. Az eljárás díjmentes, kizárólag a felmerülő fordításért vagy hitelesítésért számolunk fel díjat.

Amennyiben az ügyintézéssel kapcsolatban bármilyen kérdésük felmerül, kérjük, a személyes megjelenés előtt vegyék fel a kapcsolatot kollégáinkkal e-mailben.

Kérelem nyomtatvány itt érhető el: Lemondás a magyar állampolgárságról