T Á J É K O Z T A T Ó
NAGYKORÚ (18. életévét betöltött) magyar állampolgár részére történő
magánútlevél igényléséről

 

Magyarország 2011 óta biometrikus, azaz arcfényképet, ujjnyomatot és elektronikus aláírást tartalmazó útlevelet állít ki, így a korábban kiállított útlevél meghosszabbítására nincs lehetőség, hanem minden esetben új magánútlevél kerül kiállításra.

 

I. Általános információk időpontfoglalásról

Főkonzulátusunkon az ügyfélfogadás előzetes időpontfoglalás alapján működik. Időpontot itt tud foglalni.

 

II. Szükséges dokumentumok

A. 18-65 év közötti személy esetén:

Magánútlevél igényléséhez a következő dokumentumok szükségesek:

- jelenlegi magyar útlevél (ha már ilyen kiállításra került);

- magyar személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (röviden: magyar lakcímkártya);

- személyazonosításra alkalmas érvényes, fényképes okmány (ez lehet: érvényes útlevél, érvényes személyazonosító igazolvány vagy érvényes magyar vezetői engedély);

- honosított és visszahonosított állampolgár esetében honosítási okirat;

- magyar születési anyakönyvi kivonat;

- amennyiben a kérelmező a házassági nevét használja, magyar házassági anyakönyvi kivonat (válás esetén a válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat).

Az útlevél-igényléshez igazolványkép NEM szükséges!

A kérelmezhető útlevél érvényességi ideje 5 vagy 10 éves lehet. Az 5 éves útlevél kiállítási díja 61 EUR, a 10 éves útlevél díja 78 EUR.

 

B. 65 év feletti személy esetén:

Szükséges dokumentumok: lásd a 18 – 65 év közötti személyek útlevél igényléséhez.

Az útlevél-igényléshez igazolványkép NEM szükséges!

A kérelmezhető útlevél érvényességi ideje 10 éves lehet. Az útlevél kiállítási díja 40 EUR.

 

III. Mozgásában korlátozott személy esetében követendő eljárás

Ebben az esetben a kérelmezőnek nem kell személyesen megjelennie a Főkonzulátuson, útlevél-igényléséről levélben vagy e-mailben kell értesítenie a Főkonzulátust. Az útlevéligénylő-lapot és a kapcsolódó díjakról szóló befizetési csekkeket a Főkonzulátus továbbítja a kérelmező németországi címére.

Az útlevél típusa: 1 éves biometrikus, de ujjlenyomatot nem tartalmazó útlevél.

Az útlevél igényléséhez szükséges dokumentumok:

- orvosi igazolás a betegségéről, amely akadályozza a szabad mozgásban;

- a 18-65 közötti személyek útlevél-igényléséhez szükséges dokumentumok másolatai;

- 1 db színes, biometrikus igazolványképpel ellátott, német közjegyző előtti aláírt és Apostille tanúsítvánnyal ellátott, pontosan kitöltött útlevél-igénylőlap.

Az útlevél igényléséhez kapcsolódó igazgatási és konzuli díj 47 EUR; 65 év felett 40 EUR.

 

IV. Szolgáltatási díjfizetés

A Főkonzulátuson csak bankkártyával (EC) lehet fizetni, készpénz elfogadására nincs lehetőség. Bankkártya hiányában csekken keresztül, banki átutalással is rendezhető a fizetés.

 

V. Elkészült okmányok átvétele

Az útlevél kiállítása kb. 4-6 hetet vesz igénybe, az ügyintézési időt nem lehet lerövidíteni. Ha megérkezik Magyarországról az új útlevél, a Főkonzulátus értesítést küld a kérelmező megadott németországi címére az átvétel feltételeiről.

Az útlevél átvételére két lehetőség van:

· személyes átvétel: a Főkonzulátus minden hétfőn 9:00 - 11:30-ig, valamint minden kedden 14:00 - 16:30 óra között lehetőséget biztosít az elkészült magánútlevelek személyes átvételére. Az átvétel feltétele az előző érvényes magánútlevél leadása érvénytelenítésre és személyazonosság igazolása egy érvényes, fényképes okmánnyal  VAGY a foglalórendszeren keresztül egyeztetett más időpontban;

· postai kézbesítés, melynek feltétele az előző, érvényes útlevél elküldése (a Főkonzulátus tértivevénnyel küldi el az új útlevelet, valamint az érvénytelenített előző útlevelet).

 

VI. Érvényes útlevél pótlása

Érvényes úti okmány elvesztése vagy eltulajdonítása esetén az új útlevél igényléséhez minden esetben rendőrségi jegyzőkönyv (Verlustanzeige) szükséges az elvesztés vagy az eltulajdonítás bejelentéséről. Elveszett vagy megrongálódott érvényes útlevél pótlása pótdíj felszámítását vonja maga után.

 

VII. Magyarországi igénylés és külképviseleten való átvétel

A kérelmező az útlevél vagy a személyi igazolvány érvényességi ideje alatt hazai okmányirodában is benyújthatja az új, biometrikus útlevél igénylése iránti kérelmét. Az okmányirodában jelezheti, hogy elkészült útlevelét a Müncheni Főkonzulátusra küldjék. Ebben az esetben érdemes levélben vagy e-mailben értesítenie a Főkonzulátust a németországi elérhetőségéről.

Ebben az esetben az irattovábbítás díja 40 EUR, amit az útlevél átvétele előtt bankkártyával vagy csekken keresztül kell megfizetni.

 

VIII. Sürgősségi és azonnali útlevélkérelmezés Magyarországon

A sürgősségi és azonnali útlevél kiadása iránti kérelmet kizárólag Magyarországon lehet előterjeszteni. Erről bővebb tájékoztatás a következő oldalon található: http://www.nyilvantarto.hu/hu/utlevel.

 

IX. Tájékoztató az egyes lejárt okmányokkal való utazás feltételeiről

Amennyiben külföldi tartózkodása során úti okmánya lejárt, a Külügyminisztérium tájékoztatója hasznos információkat tartalmazhat az Ön számára.


München, 2021. október