T Á J É K O Z T A T Ó
KISKORÚ (18 év alatti) magyar állampolgár részére történő
magánútlevél igényléséről

 

Magyarország 2011 óta biometrikus, azaz arcfényképet, ujjnyomatot és elektronikus aláírást tartalmazó útlevelet állít ki, így a korábban kiállított útlevél meghosszabbítására nincs lehetőség, hanem minden esetben új magánútlevél kerül kiállításra.

 

I. Általános információk időpontfoglalásról

Főkonzulátusunkon az ügyfélfogadás előzetes időpontfoglalás alapján működik. Időpontot itt tud foglalni.

Útlevél nem állítható ki a gyermek születésének hazai (magyarországi) anyakönyvezése előtt. Lásd a  „Születés hazai anyakönyvezése" cím alatti tájékoztatót.

 

II. Szükséges dokumentumok

Magánútlevél igényléséhez KISKORÚ részére az alábbi dokumentumok szükségesek:

  1. kiskorú jelenlegi magyar magánútlevele és magyar személyazonosító igazolványa (ha már ilyen kiállításra került);
  2. kiskorú magyar személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (röviden: magyar lakcímkártya);
  3. kiskorú magyar születési anyakönyvi kivonata
  4. mindkét szülő érvényes személyazonosító okmánya (magánútlevél vagy személyazonosító igazolvány)
  5. kizárólag 6 év alatti kiskorú esetében: 1 db színes, biometrikus igazolványkép (a fényképek hátoldalára kérjük a nevet és a születési dátumot feltüntetni).

A kérelem benyújtásakor mindkét szülőnek meg kell jelennie. Csak akkor elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha valamely a feltétel teljesül az alábbiak közül:
- a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájárulását magyar közjegyző, magyar gyámhatóság, konzuli tisztviselő, magyar útlevélhatóság előtt megadta. A hozzájáruló nyilatkozat annak megtételétől számított 15 napig vehető figyelembe; 
- a másik szülő (törvényes képviselő) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulását bemutatja. Ha a személyes megjelenésben akadályoztatott szülő magyar állampolgár, akkor ezt a nyilatkozatot kell két magyar tanú előtt aláírnia. Ha a személyes megjelenésben akadályoztatott szülő külföldi állampolgár, akkor ezt nyilatkozatot két helyen (nyilatkozat végén, záradék végén) kell két magyar tanú előtt aláírnia. Mindkét esetben csatolni kell a szülő (törvényes képviselő) okmányának másolatát! A hozzájáruló nyilatkozat annak megtételétől számított 15 napig vehető figyelembe; FIGYELEM: tanu egy harmadi személy lehet, a másik szülő nem lehet tanu;
kizárólagos szülői felügyeleti jogkörrel rendelkezik és erről gyámhatósági határozatot vagy jogerős bírósági végzést eredetben mutat be;
a másik szülő elhunyt, mely tény igazolására az eredeti halotti anyakönyvi kivonat bemutatásra kerül.

 

III. Személyes megjelenés

A 12 év alatti kiskorú a személyes megjelenés kötelezettsége alól mentesül. Ebben az esetben a szülőknek szükséges 1 db színes, biometrikus igazolványképet is magukkal hozniuk (a fényképek hátoldalára kérjük a nevet és a születési dátumot feltüntetni).

A 12 év feletti kiskorúnak ujjlenyomatot kell adnia, igénylőlapját saját kezűleg kell aláírnia, ezért megjelenése kötelező.

 

IV. Magánútlevél érvényességi ideje

A 6 év alatti kiskorú személy részére kiállított magánútlevél érvényességi ideje 3 év.

A 6-18 év közötti kiskorú személy részére  kiállított magánútlevél érvényességi ideje 5 év.

 

V. Magánútlevél díja

A magánútlevél kérelemhez kapcsolódó díj:

- egy kiskorút nevelő szülő (törvényes képviselő) esetén: 47 EUR

- két kiskorút nevelő szülő (törvényes képviselő) esetén: 44 EUR

- három vagy több kiskorút nevelő szülő (törvényes képviselő) esetén: 42 EUR

 

VI. Díjfizetés

A Főkonzulátuson csak bankkártyával (EC) lehet fizetni, készpénz elfogadására nincs lehetőség. Bankkártya hiányában csekken keresztül, banki átutalással is rendezhető a fizetés.

 

VII. Elkészült okmányok átvétele

Az útlevél kiállítása kb. 4-6 hetet vesz igénybe, az ügyintézési időt nem lehet lerövidíteni. Ha megérkezik Magyarországról az új magánútlevél, a Főkonzulátus értesítést küld a kérelmező megadott németországi címére az átvétel feltételeiről.

Az útlevél átvételére két lehetőség van:

· személyes átvétel: az átvétel feltétele az előző érvényes magánútlevél leadása érvénytelenítésre és személyazonosság igazolása egy érvényes, fényképes okmánnyal. Átadásra időpont nélkül ügyfélfogadási időben VAGY a foglalórendszeren keresztül egyeztetett más időpontban lehetséges. Ha a kiskorú okmánya átvételében meghatalmazott jár el, akkor a szülői felügyeletet gyakorló valamelyik szülőnek ezt a meghatalmazást kell két tanú előtt kitölteni és a lábjegyzetben foglalt utasítások szerint eljárni; 

· postai kézbesítés, melynek feltétele az előző, érvényes útlevél elküldése (a Főkonzulátus tértivevénnyel küldi el az új útlevelet, valamint az érvénytelenített előző útlevelet).

 

VIII. Elvesztetett/ellopott magánútlevél ügyintézése

Érvényes úti okmány elvesztése vagy eltulajdonítása esetén az új magánútlevél igényléséhez minden esetben rendőrségi jegyzőkönyv (Verlustanzeige) szükséges az elvesztés vagy az eltulajdonítás bejelentéséről.

 

IX. Magyarországi igénylés és külképviseleten való átvétel

A kérelmező az útlevél vagy a személyi igazolvány érvényességi ideje alatt hazai okmányirodában is benyújthatja az új, biometrikus útlevél igénylése iránti kérelmét. Az okmányirodában jelezheti, hogy elkészült útlevelét a Müncheni Főkonzulátusra küldjék. Ebben az esetben érdemes levélben vagy e-mailben értesítenie a Főkonzulátust a németországi elérhetőségéről.

Ebben az esetben 40,- EUR konzuli közreműködési díj esedékes, amit az útlevél átvétele előtt bankkártyával vagy csekken keresztül kell megfizetni.

 

X. Sürgősségi és azonnali útlevélkérelmezés Magyarországon

A sürgősségi és azonnali útlevél kiadása iránti kérelmet kizárólag Magyarországon lehet előterjeszteni. Erről bővebb tájékoztatás a következő oldalon található: http://www.nyilvantarto.hu/hu/utlevel.

 

XI. Tájékoztató az egyes lejárt okmányokkal való utazás feltételeiről

Amennyiben külföldi tartózkodása során úti okmánya lejárt, a Külügyminisztérium tájékoztatója hasznos információkat tartalmazhat az Ön számára.


München, 2021. április