T Á J É K O Z T A T Ó

nyilvántartásba vételi eljárásról

 

I. Nyilvántartásba vétel jelentősége

Hatályos magyar jogszabályok értelmében valamennyi magyar állampolgárnak szerepelnie kell a magyar személyiadat- és lakcímnyilvántartásban. Ha valamely magyar állampolgár mégsem szerepelne ebben a nyilvántartásban, mivel pl. külföldre költözésekor onnan kikerült (passzív álományba került át) vagy születésekor a hatályos jog nem írta elő kötelező módon a nyilvántartásba vételt, akkor szükségesség válik a nyilvántartásba vétel.

Személyazonosító igazolványt csak a nyilvántartásban szereplő adatokkal lehet kiállítani, így aki nincs nyilvántartásban személyazonosító igazolványt sem igényelhet.

 

II.  Nyilvántartásba vétel iránti kérelem menete

A nyilvántartásba vételhez a kérelem külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéhez adatlap kitöltésére van szükség (külképviseleten elérhető), melyet a konzul előtt személyesen kell aláírni. További szükséges dokumentumok:
- érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány;
- születési anyakönyvi kivonat;
- házas családi állapot esetén: magyar házassági anyakönyvi kivonat;
- elvált vagy özvegy családi állapot esetén: válási illetve özvegyi záradékkal ellátott magyar házassági anyakönyvi kivonat.

A nyilvántartásba vételt követően egy ún. magyar lakcímkártya kerül kibocsátásra, amely "küldölci cím" bejegyzést tartalmaz az állampolgár lakóhelyénél. A lakcímkártya a kérelmezéstől számított kb. 2-3 hónap után készül el.

A nyilvántartásba való felvétel illetékmentes.

 

III. Konzuli eljárások, ahol a nyilvántartásba vétel kötelezően megtörténik

Születés hazai anyakönyvezése esetén kötelező a nyilvántartásba vétel, így a nyilvántartásba vétel iránti kérelem adatlapot is kötelezően ki kell tölteni.

Házasság hazai anyaköynvezése esetén - ha a magyar állampolgár házastárs nem szerepel a nyilvántartásban - kötelező a nyilvántartásba vétel, így a nyilvántartásba vétel iránti kérelem adatlapot is kötelezően ki kell tölteni.

Magánútlevél kiadásai iránti kérelem esetén - ha a magyar állampolgár nem szerepel a nyilvántartásban - kötelező a nyilvántartásba vétel, így a nyilvántartásba vétel iránti kérelem adatlapot is kötelezően ki kell tölteni.

 

München, 2023. január