T Á J É K O Z T A T Ó

személyazonosító igazolvány igényléséről

 

I. Általános információ

A Főkonzulátuson lehetőség nyílik az új típusú, elektronikus tároló elemet is tartalmazó személyazonosító igazolvány igénylésére. Az új funkciókról itt tud tájékozódni.

A konzuli tisztviselőnél csak magyar állampolgár és kizárólag állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmet nyújthat be.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ideiglenes személyazonosító igazolványt a külképviseleten nem lehet kérelmezni!

 

II. Időpontfoglalás

Főkonzulátusunkon az ügyintézés előzetes időpontfoglalás alapján történik. Időpontot itt tud foglalni: https://munchen.mfa.gov.hu/page/uj-idopontfoglalas.

 

III. Kérelem benyújtása

A külképviseleten a kérelmet személyesen lehet beadni (meghatalmazott útján való eljárásra nincsen lehetőség!).

Személyazonosító igazolvány cseréjére főszabály szerint 60 nappal a lejárat előtt van lehetőség. Kivételt képez ez alól a régi típusú (chip nélküli) személyazonosító igazolvány új típusú, elektronikus tárolóelemet tartalmazó személyazonosító igazolványra történő cseréje, melyre korábban is sor tud kerülni.

Kérelmet előre nem szükséges kitölteni, mivel azt helyben a számítógép generálja.

 

IV. Szükséges dokumentumok

A kérelem benyújtásakor az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

  • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
  • születési és - ha már házasságot kötött - házassági anyakönyvi kivonat;
  • jelenlegi érvényes magyar személyazonosító igazolvány;
    • ha a jelenlegi személyazonosító igazolvány lejárt, akkor szükséges: érvényes útlevél vagy érvényes magyar vezetői engedély
    • ha nincs érvényes útlevél és vezetői engedély sem: születési anyakönyvi kivonat és házassági anyakönyvi kivonat
  • 14 év alatti kiskorú esetén: szülők (törvényes képviselő) érvényes okmányai.

A kérelmezőnek személyazonosságát igazolnia szükséges, ellenkező esetben a kérelem elutasításra kerül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kérelem átvétele során a hazai hatóságokkal adategyeztetés válik szükségessé, az a személyi igazolvány kiállításának határidejét meghosszabbíthatja, illetve további kapcsolódó eljárások megindítását generálhatja.

Anyakönyvezéssel egyidejűleg személyazonosító igazolvány iránti kérelem nem nyújtható be. Ezért a gyermek születésének anyakönyvezésekor csak a magyar születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya kézhezvételét követően lehet számára személyazonosító igazolványt igényelni.

 

VI. Kiskorúakra vonatkozó különös szabályok

6 év alatti kiskorú esetén csak a törvényes képviselők személyes megjelenése szükséges. Ebben az esetben a kiskorúról profi fotós által készített színes, biometrikus igazolványképet be kell nyújtani a kérelemhez.

14 év alatti kiskorú esetén mindkét szülő hozzájárulása szükséges a kérelem beadásához. Ha csak az egyik szülő jelenik meg, a másik szülő közjegyző előtt tett nyilatkozata vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulása szükséges. Ha a személyes megjelenésben akadályoztatott szülő magyar állampolgár, akkor ezt a nyilatkozatot kell két magyar tanú előtt aláírnia. Ha a személyes megjelenésben akadályoztatott szülő külföldi állampolgár, akkor ezt nyilatkozatot kell két magyar tanú előtt aláírnia. FIGYELEM: tanu egy harmadi személy lehet, a másik szülő nem lehet tanu

14-18 év közötti kiskorú maga is kérelmezheti a személyazonosító igazolvány kiállítását.

 

VII. Ujjnyomat rögzítése

A kérelem beadásakor ujjnyomat adása kötelező.

Nem kell ujjnyomatot rögzíteni, ha a kérelmező:

  • 6 év alatti kiskorú;
  • ujjnyomat adására fizikailag képtelen.

Ahhoz, hogy a személyazonosító igazolvány tároló elemmel legyen ellátva, ujjnyomat vételezése szükséges. Amennyiben ez nem történik meg, a személyi igazolvány érvényes lesz, de a tároló elemmel járó előnyök nem érvényesíthetők.

Ujjnyomat vételezése esetén a kérelmező egy borítékot kap, mely tartalmazza a személyazonosító igazolvány aktiváló kódját, PUK kódját, illetve az Ügyfélkapu regisztrációt lehetővé tevő kódot. Az aktiváló kóddal lehet az okmányhoz tartozó PIN kódot meghatározni, de erre csak az okmány elkészültét követően, annak birtokában van lehetőség. Az aktiválásra nincs határidő megszabva, azt meg lehet tenni az okmány átvételekor a külképviseleten, illetve Magyarországon is, amennyiben az ügyfél rendelkezik az ehhez szükséges kártyaolvasóval. A PUK kód abban az esetben szükséges, ha az okmány birtokosa elfelejtette a PIN kódját, és újat kíván megadni. Az Ügyfélkapu regisztrációs kóddal pedig az ügyfélnek otthon is lehetősége nyílik Ügyfélkapu létrehozására (amennyiben még nem rendelkezett Ügyfélkapuval) anélkül, hogy okmányirodai ügyfélszolgálatra vagy külképviseletre kellene befáradnia. A kódokat tartalmazó boríték elvesztése esetén új kódok nem igényelhetők. A kódokkal kapcsolatban ide kattintva tudhat meg többet.

 

VIII. Társadalombiztosítási azonosító jel, adóazonosító jel rögzítése

Amennyiben a kérelmező rendelkezik társadalombiztosítási azonosító jellel, illetve adóazonosító jellel, azok a személyazonosító igazolvány adattároló elemén rögzítésre kerülnek.

 

IX. Vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának rögzítése

A kérelmező rendelkezhet a vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának rögzítéséről is (két telefonszám rögzítésére van lehetőség). A kérelmező szintén kezdeményezheti a Főkonzulátuson a vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának cseréjét vagy törlését.

 

X. Elektronikus aláírás

Felhívjuk a figyelmet, hogy Főkonzulátuson kérelmezett személyazonosító igazolványhoz kapcsolt elektronikus aláírás (e-aláírás) funkció igénylésére nincs mód. Az elektronikus aláírás-funkció a már meglévő okmányhoz nem igényelhető utólag, ezért az ilyen személyazonosító igazolványt magyarországi okmányirodai ügyfélszolgálaton kell kérelmezni.

 

XI. Személyazonosító igazolvány érvényességi ideje

A személyazonosító igazolvány 2017. január 1-jétől az alábbi érvényességi idővel kerül kiállításra:

- ha a jogosult a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam (például ha a kiállítás napja 2017. január 20. és a kérelmező születésnapja április 5-én van, akkor a személyazonosító igazolvány 2020. április 5-ig lesz érvényes, kivéve, ha a kérelmező 2020. április 5-e előtt betölti a 12. életévét, például 2019. április 5-én már 12 éves, akkor a személyazonosító igazolvány 2019. április 5-ig lesz érvényes);

- ha a jogosult a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja;

- ha a jogosult a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja.

A 70. életévet betöltött jogosult kérheti, hogy a részére 10 éves érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra.

 

XII. Kiállított személyazonosító igazolvány átvétele

Csak azon személyazonosító igazolvány kézbesítésére van lehetőség, amit a Müncheni Főkonzulátuson kérelmeztek (tehát nincsen lehetőség a Magyarországon beadott kérelmek külképviseleten való kézbesítésére és arra sem, hogy a kérelmezés helyétől eltérő másik külképviseleten kerüljön sor az okmány átvételére).

Az okmány átvétele a következők szerint lehetséges:

· személyes átvétel: a Főkonzulátus minden hétfőn 9:00 - 11:30-ig, valamint minden kedden 14:00 - 16:30 óra között lehetőséget biztosít az elkészült magánútlevelek személyes átvételére. Az átvétel feltétele az előző érvényes magánútlevél leadása érvénytelenítésre és személyazonosság igazolása egy érvényes, fényképes okmánnyal  VAGY a foglalórendszeren keresztül egyeztetett más időpontban;

· postai kézbesítés, melynek feltétele az előző, érvényes útlevél elküldése (a Főkonzulátus tértivevénnyel küldi el az új útlevelet, valamint az érvénytelenített előző útlevelet).

Az ügyfél kérheti a külképviselettől a személyazonosító igazolvány postai úton való kézbesítését a külföldi címére. (Utóbbi esetben az új személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód nem kerül a külképviseleten aktiválásra, hanem erről a kártya birtokosának magának kell gondoskodnia. Az aktiválás kezdeményezhető bármelyik külképviseleten, magyarországi okmányirodai ügyfélszolgálaton, illetve - amennyiben a kártya birtokosa rendelkezik megfelelő eszközzel (kártyaolvasóval) - akár otthon is. A PIN kód aktiválása az okmány érvényességi idején belül bármikor megtehető.)

Az új személyazonosító igazolvány átadásakor a régi személyazonosító igazolványt be kell vonni. Ez személyes átvétel esetén az átvételkor történik, postai kézbesítés esetén pedig a kérelem benyújtásakor. (Postai kézbesítés csak abban az esetben kérhető, ha a kérelmező személyazonosító igazolványa már lejárt és emellett rendelkezik érvényes magyar útlevéllel.)

 

XIII. Az eljárás illetéke és díja

A személyazonosító igazolvány eljárás illeték- és konzuli díjmentes.

 

XIV. Tájékoztató az egyes lejárt okmányokkal való utazás feltételeiről

Amennyiben külföldi tartózkodása során úti okmánya lejárt, a Külügyminisztérium tájékoztatója hasznos információkat tartalmazhat az Ön számára.

 

München, 2021. október