T Á J É K O Z T A T Ó

a születés hazai anyakönyvezéséről

 

I. Általános tudnivalók

Ha a külföldön született személynek legalább az egyik szülője magyar állampolgár, a születést anyakönyvezni kell a magyar hatóságoknál is. Az anyakönyvezést a lakóhely szerint illetékes külképviseleten vagy Magyarországon Budapest Főváros Kormányhivatalánál (BFKH) is el lehet indítani.

Figyelem: ha a gyermek születését megelőzően külföldön kötött házasságot, akkor előbb a házasságot szükséges anyakönyveztetni. A két ügyet (házasság és születés) egyszerre nem lehet intézni!

 

II. Időpontfoglalás

Időpontot itt tud foglalni.

 

III. Gyermek nyilvántartásba vétele

Ha legalább az egyik szülő külföldön élő magyar állampolgár* vagy az egyik szülő külföldi és nem szerepel a nyilvántartásban, a gyermek külföldön élő magyar állampolgárként is a nyilvántartásba kerülhet. Ebben az esetben a Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez rendszeresített adatlap kitöltése, valamint a külföldi hatóságok által kiállított lakcímbejelentő igazolást (németül: Meldebescheinigung) bemutatása szükséges.

Ha mindkét magyar állampolgár szülő magyarországi lakcímmel rendelkezik, akkor a gyermek csak Magyarországon élő magyar állampolgárként kerülhet a nyilvántartásba, és ez esetben a Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez rendszeresített adatlap kitöltése szükséges. AZ IDŐPONTRA SZÜKSÉGES SZÁLLÁSADÓ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOT MAGUKKAL HOZNI, amennyiben nem a szülő az ingatlan tulajdonosa.

 

IV. Ügyintézés menete

Kiskorú születésének hazai anyakönyvezéséhez mindkét szülő személyes jelenléte szükséges. Ha valamelyik szülő személyesen nem tud jelen lenni, akkor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot szükséges tennie, melyhez csatolja érvényes úti okmányának másolatát.
FIGYELEM: Amennyiben a gyermek apaságát apai elismerő nyilatkozattal ismerték el, akkor mindkét szülő személyes jelenléte kötelezető (ebben az esetben a nyilatkozat nem elégséges).
FIGYELEM:Magánútlevélhez történő hozzájáruló nyilatkozat a megtételétől számított 15 napig vehető figyelembe. Ha csak az egyik szülő magyar állampolgár, akkor a magyar állampolgár szülő köteles az ügyet intézni (mivel a törvény a magyar állampolgár részére írja elő ezt a kötelezettséget)!
FIGYELEM: tanu egy harmadi személy lehet, a másik szülő nem lehet tanu!
FIGYELEM: ez a nyilatkozat CSAK anyakönyvezéssel egybekötött útlevélkérelemre vonatkozik. Ha már anyakönyvezett gyerek útlevélkiállításához akar hozzájárulni a szülő akkor itt található az adatlap.

Nagykorú születésének hazai anyakönyvezése esetén elegendő a nagykorú kérelmező személyes jelenléte.

A kérelemhez be kell mutatni az eredeti német vagy nemzetközi születési anyakönyvi kivonatot (mindkettő megfelel). FIGYELEM: nem fogadható el olyan német anyakönyv, amely "GILT NUR FÜR" felirattal rendelkezik, mivel ezeket az anyakönyveket kizárólag valamilyen más eljárásra állították ki. Ilyen esetben kérelmezni kell egy nemzetközi anyakönyvet és azt kell magukkal hozni. 

Kiskorú születésének anyakönyvezése esetén a szülőknek be kell mutatniuk érvényes úti okmányaikat és - magyar állampolgár szülő esetén - magyar személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványukat (lakcímkártyájukat). A kérelemhez szükség van a szülők magyar házassági anyakönyvi kivonatára, illetve születési anyakönyvi kivonataira***. Ha a szülők nem házasok, a német hatóság előtt tett eredeti apai elismerő nyilatkozatot, valamint – méhmagzatra tett apai elismerő nyilatkozat esetén - a terhességi kiskönyvet is be kell mutatni. Ha a szülők házasok, de a gyermek születése előtt köttetett házasságukat még nem anyakönyvezték Magyarországon, akkor a gyermek születése előtt a házasságot mindenképp anyakönyvezni kell (lásd házasság hazai anyakönyvezése), addig a gyermek születésének anyakönyvezése nem indítható el.

A születés hazai anyakönyvezésével a kiskorú magyar születési anyakönyvi kivonatot és személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya) kap.

 

V. Anyakönyvezés útlevél igénylésével

A születés anyakönyvezése iránti kérelemmel egyidejűleg útlevélkérelem is beadható az újszülött gyermek részére.

Ebben az esetben színes biometrikus (fényképésznél készített) igazolványkép is szükséges. Ha a szülők a születés hazai anyakönyvezése mellett útlevelet is kérelmeznek a gyermek számára, akkor szükség van külön nyilatkozat kitöltésére is.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermekkel való külföldi utazást az útlevél elkészültét követően időzítsék. Az útlevél kiállításának és kézbesítésének ideje általában hat hetet vesz igénybe.

 

VI. Konzuli díjak

Születés hazai anyakönyvezése díjmentes.

Gyermekútlevél díja 47 EUR (német EC kártyával fizetendő).

 

MAGYARORSZÁGRA TÖRTÉNŐ EGYSZERI HAZATÉRÉSRE JOGOSÍTÓ IDEIGLENES MAGÁNÚTLEVÉL

Sürgős esetekben a gyermek részére Magyarországra történő egyszeri hazatérés céljából ideiglenes magánútlevél is kiállítható.

Figyelem a hazatérés céljából kiállított ideiglenes magánútlevél nem jogosít visszautazásra, csak Magyarország területére történő egyszeri belépésre. Ebben az esetben a gyermek születésének anyakönyvezését és magánútlevél-igénylését Magyarországon kell intézni. Ez azt jelenti, hogy amíg a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és útlevele nem kerül kiállításra (ez több hétig eltart Magyarországon), addig a gyermek nem utazhat külföldre, tekintve, hogy nincs érvényes okmánya.

A születés anyakönyvezése előtt kiállított ideiglenes útlevél iránti kérelem feltételei a következők:

-              mindkét szülő jelenléte (csak az egyik szülő jelenléte esetén a másik szülő hiányának vagy távollétének igazolása anyakönyvi kivonattal vagy más hiteles okirattal),

-              eredeti (német) születési anyakönyvi kivonat,

-              színes biometrikus (fényképésznél készített) igazolványkép a gyermekről,

-              30 EUR helyszíni megfizetése német EC kártyával.

Az ideiglenes útlevél iránti igényt kizárólag írásban, e-mail formájában lehet jelezni.

 

München, 2022. december