Az Európai Unió személyek szabad mozgásáról szóló alapelvének egyik fontos jogosítványa, hogy a magyar állampolgárok (ill. állampolgárságukra való tekintet nélkül családtagjaik is) szabadon mozoghatnak és tartózkodhatnak az EU, valamint az EGT országok tagállamaiban. Az uniós polgárok három hónapon túli tartózkodása esetén azonban a tagállamok (így Németország is) bejelentési kötelezettséget követelhetnek meg.

Magyar állampolgárként természetesen nincs szükség tartózkodási (letelepedési) engedélyre Németországban, 3 hónapot meghaladó tartózkodás esetén azonban lakcímünket be kell jelenteni a német hatóságok felé (Anmeldung), melyről az illetékes közigazgatási/lakcímbejelentő hivatal (Bürgerbüro/Meldestelle) igazolást állít ki (Anmeldebescheinigung).

Az országban történő huzamos tartózkodásra, letelepedésre az jogosult, aki elegendő forrással rendelkezik ahhoz, hogy tartózkodása ne jelentsen indokolatlan terhet Németország szociális ellátórendszerére, és biztosítási jogviszony keretében jogosult az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére, vagy azok fedezetéről maga gondoskodik.

A bejelentkezéshez szükséges nyomtatványok, okmányok listája általában megtalálható a települések, illetve az illetékes hivatal honlapján, a bejelentkezéssel kapcsolatban bővebb tájékoztatással is az illetékes polgármesteri hivatal szolgálhat.


München, 2015.01.07.