T Á J É K O Z T A T Ó

ügyfélkapu regisztrációról (elektronikus ügyintézéshez)

 

A Müncheni Főkonzulátuson lehetőség van az első Ügyfélkapu nyitásának kezdeményezésére (amit nem előzött meg online ideiglenes regisztráció), korábbi Ügyfélkapu törlésére, illetve Ügyfélkapu adatok módosítására.

 

Ügyfélkapu regisztrációt bárki kezdeményezhet állampolgárságától függetlenül, ha az alábbi magyarországi nyilvántartások valamelyikében szerepel: személyi adat és lakcímnyilvántartás (SZL), központi idegenrendészeti nyilvántartás (ISZL) vagy elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldön élő természetes személyek nyilvántartása (3NYT). Az SZL-ben és ISZL-ben nem szereplők Ügyfélkapu regisztrációjára csak abban az esetben kerülhet sor, ha az ügyfél hozzájárul a 3NYT-ba való rögzítéshez.

 

Az Ügyfélkapuval kapcsolatos ügyintézéshez időpontfoglalás szükséges. Időpontot itt lehet foglalni (Ügytípus: „Ügyfélkapu regisztráció"). Amennyiben egy időpontfoglalással egyszerre több személy Ügyfélkapu regisztráció iránti kérelme kerül benyújtásra, akkor a „Személyek száma" mezőben annyi személyt kell megadni, amennyien az Ügyfélkapu regisztrációt igénylik. Az időpontfoglaláshoz célszerű visszaigazolást kérni és e-mail címet megadni, ezáltal nem csak egy megerősítést kap az ügyfél a foglalásról, hanem a Főkonzulátusnak is lehetősége van kapcsolatba lépni az ügyféllel, ha változás áll be az ügyfélfogadásban.)

 

További információ az ügyfélkapuról itt érhető el.

 

München, 2023. május