Tájékoztató az Egyesült Államokba történő beutazási és tartózkodási feltételekről

Felhívjuk az Amerikai Egyesült Államokba utazó magyar állampolgárok figyelmét, hogy tervezett utazásuk előtt részletesen tájékozódjanak a legális tartózkodás feltételeiről és a belépés szabályairól. Az Egyesült Államok hatóságai a vonatkozó jogszabályokat az országba belépni kívánó és már ott tartózkodó valamennyi külföldi állampolgár esetében a korábbiaknál szigorúbban alkalmazzák. A tartózkodási szabályok megszegése halaszthatatlan hatályú következményekkel, valamint hosszú távú hátrányokkal jár.

Ennek elkerülése érdekében kizárólag az amerikai hatóságok által engedélyezett beutazási cél és időkeret szerint tartózkodjanak az Egyesült Államokban! Az ESTA belépési engedély legfeljebb kilencven napos tartózkodásra jogosít, míg az egyes vízumok érvényességi idejét a vízumbélyegen tüntetik fel. Azt, hogy a beutazó meddig maradhat az országban, a beléptetésnél az amerikai határvédelmi hatóság határozza meg. Fontos, hogy a beutazó ezt ellenőrizze, és feltétlenül elhagyja az országot a határidő lejárta előtt. Egyetlen nap túltartózkodás is szankciót von maga után, ami a későbbi beutazást veszélyezteti!

Ha valaki már az Egyesült Államokban tartózkodik, és a tartózkodás feltételeit – pl. túltartózkodással, vagy az eredeti célnak nem megfelelő tevékenységgel megszegte –, javasolt, hogy a súlyosabb következmények elkerülése érdekében önszántából hagyja el az országot. 

Ha az illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó a hatóságok látókörébe kerül, azonnali letartóztatásra, 1-3 hónap közötti időtartamú idegenrendészeti őrizetre (fogda, vagy börtön) számíthat, majd az országból kiutasíthatják és kitoloncolhatják. Külképviseleteink ilyen esetekben segítséget nem tudnak nyújtani. A hatóságok a vagyoni és családi viszonyok rendezésére sem biztosítanak lehetőséget, a kitoloncoltat 5-10 év közötti időszakra tilthatják ki az Egyesült Államokból. Illegális munkavállalás esetén a kitiltás hosszabb időtartamú is lehet.

Kérjük, hogy az Egyesült Államokba való utazásuk előtt, vagy ott tartózkodásuk alatt a későbbi súlyos következmények elkerülése érdekében tekintsék át az Egyesült Államok nagykövetségének honlapján a beutazási és tartózkodási szabályokat.

ESTA – ELEKTRONIKUS BEUTAZÁSI ENGEDÉLY

Biometrikus azonosító tárolására alkalmas (bordó) magánútlevéllel (e-passports) rendelkező magyar állampolgárok turista és üzleti célból vízum előzetes beszerzése nélkül utazhatnak az Amerikai Egyesült Államokba maximum 90 napos tartózkodásra. A beutazáshoz és tranzitáláshoz ugyanakkor szükség van Elektronikus Beutazási Engedélyre (ESTA), amely a https://esta.cbp.dhs.gov/esta hivatalos kormányzati honlapon keresztül elektronikusan igényelhető. Az üzleti célú tartózkodás szűken értelmezendő, leginkább üzleti rendezvényeken, megbeszéléseken, tárgyalásokon való részvételt takar.

Az USA-ba utazást tervező magyar állampolgárok számára ajánlott, hogy indulásuk előtt legalább 72 órával kérelmezzék a beutazási engedélyt. Az ESTA beutazási engedély nem vízum. A tapasztalatok szerint a vízummentes beutazásra vonatkozó kérelmek döntő többséget az Egyesült Államok hatóságai engedélyezik. Az utazási engedély a jóváhagyástól számított két évig érvényes. Az érvényességi idő alatt az engedély birtokosa többször is beutazhat az Egyesült Államokba. Az engedélyezett két éven belül, egy beutazás alkalmával kizárólag turista vagy üzleti út, illetve átutazás céljából, 90 napnál nem hosszabb időre lehet beutazni az Egyesült Államokba. 

Amennyiben az ESTA beutazási engedély iránti kérelmét az online felületen elutasítják, a beutazás céljának megfelelő vízumot lehet kérelmezni az Egyesült Államok nagykövetségén. 

Amennyiben a beutazás egyéb céllal történik (pl. munkavállalás, tanulmányi-, illetve a tervezett tartózkodás a 90 napot meghaladja), a beutazáshoz vízum előzetes igénylése szükséges a budapesti amerikai nagykövetség konzuli hivatalában. Ezekben az esetekben  vízummenetesen, ESTA engedéllyel nem lehet belépni az Egyesült Államokba. 

A régi típusú (kék) útlevéllel és ideiglenes útlevéllel történő beutazás és tranzitálás továbbra is vízumköteles

Azon állampolgárok esetében, akik 2011. március 1-jén vagy az után utaztak Iránba, Irakba, Szudánba, Líbiába, Szomáliába, Jemenbe vagy Szíriába, nem elegendő az ESTA kiváltása, a beutazáshoz előzetes vízumkérelmet kell benyújtani az Amerikai Nagykövetségen.

Belépés a határon

A jóváhagyott beutazási engedély (ESTA), vagy a vízum nem garantálja az országba való belépést. A beutazás feltételeit a határon az amerikai hatóságok ellenőrzik, és ott adják meg a belépési engedélyt és szabják meg az engedélyezett tartózkodási időhatárt. (Szükséges bemutatni az oda-vissza útra szóló repülőjegyet, szállásfoglalást, anyagi fedezetet stb.) A hatóságok ellenőrzik az utazó szándékát (pl. illegálisan akar-e munkát vállalni, vagy a megengedettnél tovább tartózkodni), és gyanú esetén a belépést megtagadhatják, az utazót őrizetbe vehetik, majd kitoloncolhatják. Külképviseleteinknek segítségnyújtásra ilyen esetekben nincs módja. A határátkelőhelyen az amerikai hatóságok döntenek a beléptetés engedélyezéséről vagy megtagadásáról.

A határellenőrzés során a vízummentességi programmal utazóknak a tartózkodás engedélyezett utolsó napját az útlevélbe pecsételve „Admitted Until” bélyegzőn szerepelő dátum adja. A vízummentesen (ESTA engedéllyel) utazóknak így legkésőbb a pecséten szereplő napig el kell hagyniuk az Egyesült Államokat. (A pecséten szereplő dátum megtalálható az elektronikusan elérhető I94-es nyomtatványon is. Ezt a következő oldalon lehet ellenőrizni: https://i94.cbp.dhs.gov.)  Az ESTA esetében a tartózkodás ideje alatt a beutazó nem tud státuszt váltani, és nem nyújthat be bevándorló vízum, vagy tartózkodási engedély iránti kérelmet sem. A státuszváltoztatási lehetőség a vízumok esetében is korlátozott.

TÚLTARTÓZKODÁS KÖVETKEZMÉNYEI

Az Egyesült Államok törvényei szerint a külföldiek belepésének engedélyezése és a tartózkodási idő megszabása kizárólag az Egyesült Államok illetékes hatóságainak hatásköre. A beutazási engedéllyel, valamint a vízumokkal (pl. tanulmányi, munkavállalói) való visszaélést a törvény minden esetben bünteti. Felmentésre, jogorvoslatra pedig ilyen esetekben nincs lehetőség. A vízummentességi program keretében (ESTA beutazási engedéllyel) vagy bármely más vízumtípussal való túltartózkodás már 1 nap esetében is hátrányokkal járhat:

  • A maximum 180 napot túltartózkodó, de önszántukból az országot elhagyó külföldi állampolgárokat 3 évre kitilthatják az Egyesült Államokból; 
  • Az egy évnél tovább túltartózkodó, de önszántukból az országot elhagyó külföldi állampolgárokat 10 évre kitilthatják az Egyesült Államokból;
  • Amennyiben a vízummentességi program keretében történik a túltartózkodás, akkor vízummentesen (ESTA engedéllyel) a továbbiakban nem utazhat az Egyesült Államokba. Ebben az esetben a budapesti amerikai nagykövetségen vízumot lehet igényelni. Ez az eljárás hosszadalmas és körülményes lehet, ill. a vízum kiadásának megtagadásával járhat! 

KIUTASÍTÁSI ELJÁRÁS - https://www.usa.gov/deportation 

A kiutasítási eljárást (kitoloncolás) az Egyesült Államok minden olyan külföldi állampolgárral szemben alkalmazhatja, akik bűncselekményt követtek el az Egyesült Államok területén, vagy akik veszélyt jelentenek a közbiztonságra, vagy akik az engedélyezett időn túl tartózkodnak az országban. Az amerikai helyi és szövetségi rendvédelmi szerveknek jogában áll a törvénytelenül (lejárt vízum, belépési engedély, túltartózkodás, illegális munkavállalás estén) az országban élőket őrizetbe venni és ellenük eljárást kezdeményezni. Ez akár 1-3 hónapos idegenrendészeti fogva tartást is jelenthet. A büntetés végrehajtási intézményben való elzárás után, a bírói döntésnek megfelelően az illegálisan tartózkodót kiutasíthatják és kitoloncolhatják. Ez a döntés az elmarasztalt személy vízumának érvénytelenítésével és az országba történő beléptetésének 5-10 évre szóló megtagadásával jár együtt. Az illegális munkavállalásért hasonló, illetve még szigorúbb szankciókat szabhat ki a bíróság.

LEGÁLIS MUNKAVÁLLALÁS LEHETŐSÉGEI

Az Egyesült Államokban történő munkavállaláshoz munkavállalói vízumra van szükség. A munkavállalói vízum megszerzésének feltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen érvényes amerikai munkáltatói ajánlattal. Amennyiben a magyar állampolgár az ajánlat elfogadása mellett dönt, akkor előbb a munkaadójának munkavállalási engedélyt kell részére beszereznie az USA Állampolgársági és Bevándorlási Ügyek Hivatalától (Form I-797). Ennek az engedélynek az eredeti példányával lehet munkavállalói vízumért folyamodni az Egyesült Államok budapesti nagykövetségéhez. 

Felhívjuk a magyar állampolgárok szíves figyelmét, hogy az ESTA munkavállalásra nem jogosít! Hamisak és veszélyesek azok hirdetések, amelyek ESTA-val végezhető munkalehetőséget (pl. au-pair, szállodai kisegítő) kínálnak. Azok, akik ilyen ajánlatokban bízva utaztak be, több esetben kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, emberkereskedők áldozataivá váltak. Amennyiben munkát kíván vállalni az Egyesült Államokban, ahhoz munkavállalói vízumot szükséges igényelnie. 

Az Egyesült Államokban munkát vállalni szándékozók szíves figyelmét felhívjuk az USA budapesti nagykövetségének honlapján található tájékoztatóra: https://hu.usembassy.gov/hu/visas-hu  turista vízummal vagy ESTA engedéllyel való belépés esetén a munkavégzés szándékára utaló gyanú esetén a beléptetést megtagadhatják, ami azonnali visszafordításhoz vezethet. 2017 óta az USA valamennyi határátkelőhelyén a korábbinál is szigorúbban ellenőrzik a beutazási és tartózkodási feltételek teljesítését.

 

***

 

We hereby call the attention of all Hungarian citizens intending to travel to the United States to acquire detailed information on the rules of entry and the conditions of legal stay before departure. The U.S. authorities apply the relevant regulations strictly to foreigners wishing to enter the country and for those who are already residing there. Violation of the immigration regulations has an immediate impact as well as long-term disadvantages on travelers violating these regulations.

To avoid such problems, we strongly advise to closely observe the destination and timeframe approved by the U.S. authorities during your stay in the United States! The ESTA Entry Permit entitles the holder to a maximum stay of ninety days while the validity period for each visa is indicated on the visa sticker. The U.S. Customs and Border Protection (CBP) officials determine the length of stay the visitor is allowed in the country. It is important for the visitor to check the dates and leave the country before the deadline expires. A single day of overstay already implies sanctions, which will endanger the traveler’s future entry!

If you already reside in the United States and have already violated the conditions of your stay - e.g. by overstaying, or carrying out activities inadequate for the original purpose of your stay - it is suggested that you leave the country voluntarily in order to avoid more severe sanctions.

If a person, who is illegally staying in the United States, has come to the line of sight of the authorities, he or she can immediately be arrested and detained for a term of 1-3 months (detention or imprisonment), then expelled, and deported from the country. The Hungarian missions cannot provide assistance in such cases! The authorities do not consider financial issues or family situations; illegal visitors cannot visit the U.S. for a period of 5 to 10 years. In case of illegal employment, the ban may be of longer duration.

Please be sure to review U.S. Travel and Immigration instructions before or during your stay in the United States to avoid any serious consequences.

Link: (https://hu.usembassy.gov/hu/visas-hu/visa-waiver-program-hu/)

ESTA - travelling to the United States with the Visa Waiver Program

Hungarian citizens with biometric passports (e-passports) can travel to the United States for a maximum stay of 90 days for tourist and business purposes or transit through the country without obtaining a visa. For other purposes – e.g. studies, employment - a visa is still required. Business stay is narrowly interpreted, covering most notably participation in business events, meetings and negotiations.

As of January 12, 2009, the Electronic System for Travel Authorization (ESTA) became a requirement under the Visa Waiver Program for entering or transiting the United States. A link to the official ESTA website (https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1) is available on the website of the U.S. Embassy in Budapest (https://hu.usembassy.gov/).  A small number of ESTA applications are not approved, so Hungarian citizens planning to travel to the United States are kindly advised to apply for an ESTA at least 72 hours prior to their departure. Please be informed that the ESTA is not a visa!  The travel authorization is valid for two years from the date of approval. Within the two-year ESTA validity period, travellers are allowed to enter the United States as a visitor for tourism, business, or transit purposes, for a period of not more than 90 days for each visit. During the two-year validity period, the holder of the authorization may enter the United States multiple times.

For residence, study, employment or any other purpose, including any visit for tourist and business purposes longer than 90 days, travellers must first apply for a visa at the U.S. Embassy Consular Section. In these cases, visa-free ESTA licenses cannot enter the United States.

If the ESTA application for Visa Waiver Program travel is rejected via the online system, visa is required, in most cases a B1 or B2.  In this case, the application can be submitted at the Embassy of the United States.

Entry and transit with the old type (blue) passport and temporary passport is still subject to a visa requirement.

For Hungarian citizens who travelled to Iran, Iraq, Sudan, Libya, Somalia, Yemen or Syria on or after 1 March 2011, an ESTA permit is not enough; a visa application must be submitted at the U.S. Embassy.

Upon applying for admission to the United States at a U.S. Port of Entry

The approved ESTA or visa do not guarantee admission to the United States. U.S. Customs and Border Protection (CBP) officials verify the conditions for admission at the Port of Entry. The CBP officials can decide to refuse entry to the United States when suspecting abuse of  the Visa Waiver Program on the traveler’s part, and initiate their detainment and deportation. In such cases the Hungarian missions cannot provide any assistance to the Hungarian citizens! It is important to note that all Visa Waiver Program travellers must possess a valid airline ticket to depart the United States within the potential 90-day admission period.

During the admission process, travellers who possess a valid visa will receive a stamp in their passport with an admitted until date and the appropriate class of admission. An electronic automated I-94 document will also be created stating the period of admission to the United States.  Travelers entering under the Visa Waiver Program must depart the United States on or before the 90th day of their stay. An admitted until date is stamped in their passport as well, and listed on their electronic I-94W form.  Electronic I-94 documents can be found at https://i94.cbp.dhs.gov

In the case of ESTA, the visitor cannot change the purpose of staying or applying for an immigration visa or residence permit during their stay. The possibility of a change of status is also very limited in the case of visas!

Consequences of overstaying

According to United States law, admission of foreigners and determination regarding the length of their stay is the sole responsibility of the U.S. authorities.  Abuse of the entry permit and the abuse of visas (e.g. academic, employment reasons) is penalized by law in all cases.  Please note that there is no possibility of dismissal or appeal under the Visa Waiver Program. Overstaying (even for 1 day!) under the Visa Waiver Program (ESTA) or with any other Visa Type may result in serious consequences:

  • If the visitor accrues unlawful overstay under the Visa Waiver Program, the visitor will be permanently barred from the program.  In order to travel to the United States thereafter, such individuals would have to apply for a visa at the U.S. Embassy and may face with the refusal of their visa application.
  • If the visitor accrues unlawful overstay of no more than 180 continuous days, but leaves before any official, formal removal procedures (i.e. deportation) are instituted, the visitor will be barred from reentering the United States for a period of three years.
  • If the visitor accrues unlawful presence of more than 365 continuous days, then leaves prior to any deportation or other formal procedures being instituted, the visitor will be subsequently barred from reentering the United States for a period of ten years.

Deportation process https://www.usa.gov/deportation

The deportation process may be used by the authorities of the United States against any foreign citizen who has committed a crime in the United States or who is deemed a danger to public security, or who overstays their allotted time of admission.  U.S. local and federal law enforcement agencies have the right to detain and initiate proceedings against individuals staying in the United States unlawfully (expired visa, VWP (ESTA) overstay, illegal employment).

This may mean a detention of 1 to 3 months.  After being detained, the individual is subject to removal by an immigration judge (for Visa entries).  This decision involves the annulment of the visa of the suspect and a bar on re-entering the country for 5 to 10 years.  The court may impose similar or even stricter penalties for illegal employment.  Those who overstay the terms of their entrance on the VWP are automatically deported from the United States.

Working in the United States

In order to work lawfully in the United States, all non-U.S. citizens are required to obtain an appropriate work visa in advance. The requirement for an employment visa/authorization is subject to the requirement of a valid American employer's offer.  If the Hungarian citizen decides to accept the offer, the employer must first obtain a work permit from the U.S. Citizenship and Immigration Services office (Form I-797). After receiving the approved I-797, the applicant can use the original document to apply for a work visa at the U.S. Embassy in Budapest.

With a tourist visa or an ESTA authorization, you may be denied entry if suspected of having an intention to work, which may lead to an immediate return.  Since 2017, all border crossing points in the USA have been subject to more stringent monitoring of entry and residence conditions.

Please note that an ESTA permit does not entitle the holder to work! Advertisements that offers work possibilities with ESTA (e.g. au-pair, hotel facilitator) are fake and dangerous. Those who travelled on these bargains have often been in a vulnerable position; many become victims of human traffickers. If you intend to work in the United States, you will need to have a work visa!