T Á J É K O Z T A T Ó

a névváltoztatásról és házassági névviselési forma módosításáról

 

Különbséget kell tenni névváltoztatás és házassági név viselése, illetőleg házassági névviselési forma módosítása között.

  1. Névváltoztatás: születési név megváltoztatása (lásd lentebb: A pont)
  2. Házassági név: házasságkötést követően házassági nevet visel (férj családi nevét vagy feleség családi nevét, házastársak összekapcsolt nevét). EZ NEM NÉVVÁLTOZTATÁS. Ebben az esetben a házasság hazai anyakönyvezésének van helye.
  3. Házassági névviselési forma módosítása: korábbi házassági név egy másik formában történő használata (pl. Szabóné Kovács Éva helyett Szabó-Kovács Éva, lásd lentebb: B pont). 

A névváltoztatáshoz, illetőleg a házassági névviselési forma módosításához időpontfoglalás szükséges. Időpontot itt lehet foglalni (ügytípus mindkét esetben: névváltoztatás).

 

A. Névváltoztatás

Ez lehet születési családi név vagy utónév változtatása vagy utónevek sorrendjének megváltoztatása.

Ha egy külföldön élő magyar állampolgár a születési nevét külföldön kívánja megváltoztatni, akkor a névváltoztatást hivatásos konzuli tisztviselőnél kell elindítani.

A kérelmezőnek személyesen kell megjelennie a külképviseleten, valamint ki kell tölteni a névváltoztatáshoz szükséges kérelem adatlapot(Kiskorú névváltoztatásánál az előbbitől eltérő adatlapot kell kitölteni.)

A magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett nevet, történelmi nevet, régies írásmóddal írott családi nevet – különös méltánylást érdemlő körülmények kivételével - nem lehet felvenni.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező születési anyakönyvi kivonatát, ill. házasság esetén magyar házassági anyakönyvi kivonatát, kiskorú gyermekei születési anyakönyvi kivonatát, valamint személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló érvényes okmányának másolatát, illetve ha a névváltoztatást már külföldön engedélyezték, akkor az arról szóló névváltoztatási okiratot hiteles fordítással (külföldi útiokmány nem minősül névváltoztatási okiratnak illetve német nyelvű névváltoztatási okirat esetén a hiteles fordítást külképviseletünkön is igényelheti, melynek díja 35€).

Amennyiben a névváltoztatással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a névváltoztatás engedélyezésének feltétele a hazai anyakönyvezés.

Amennyiben a névváltoztatás engedélyezésre kerül, a kérelmező – a díj befizetésétől számított kb. 4-6 hónap elteltével – névváltoztatási okiratot, valamint kérelmére új születési anyakönyvi kivonatot, illetve házasság esetén új magyar házassági anyakönyvi kivonatot, valamint új magyar lakcímkártyát kap.

A szülő családi nevének megváltoztatása – ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri - kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Amennyiben az ügyfél kérelmezi, hogy a névváltoztatása hatálya kiterjedjen a családi nevét viselő kiskorú gyermeke családi nevére is, a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát a kérelemhez csatolni kell akkor is, ha a szülők elváltak, kivéve, ha a szülői felügyeleti jogát megvonták, és ezt jogerős bírósági határozat igazolja. Ha a gyermek a 14. életévét betöltötte, neki is hozzá kell járulnia a névváltoztatáshoz.

Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, rá is kiterjed a névváltoztatás.

Kiskorú gyermek születési névváltoztatását minkét szülő személyes megjelenése szükséges. Ha a gyermek a 14. életévét betöltötte, neki is hozzá kell járulnia a névváltoztatáshoz.

Cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő.

Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.

Díjak: 10.000 HUF névváltoztatási illeték és 40 EUR konzuli díj

 

B. Házassági névviselési forma módosítása

Ha egy házas, elvált vagy özvegy családi állapotú, külföldön élő magyar állampolgár kívánja a házassági nevét módosítani, akkor a házassági névviselési forma módosítását hivatásos konzuli tisztviselőnél kell elindítania.

Az eljárást a házasság fennállása alatt, illetve a házasság megszűnését követően lehet kérelmezni a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével. (A házasság hazai anyakönyvezésénél csak abban az esetben van szükség a házassági névviselési forma módosítására, ha a külföldi házassági anyakönyvi kivonat nem a kérelmező által használni kívánt házassági nevet tartalmazza.)

A kérelmezőnek személyesen kell megjelennie a külképviseleten, valamint ki kell töltenie a házassági névviselési forma módosításához szükséges kérelem adatlapot.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező magyar házassági anyakönyvi kivonatát, valamint az érvényes személyazonosságát igazoló okmányának és születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

Díjak: díjmentes.

 

München, 2023 május