T Á J É K O Z T A T Ó

a névváltoztatásról és házassági névviselési forma módosításáról

 

Különbséget kell tenni névváltoztatás és házassági név viselése, illetőleg házassági névviselési forma módosítása között.

  1. Névváltoztatás: születési név megváltoztatása (lásd lentebb: A pont)
  2. Házassági név: házasságkötést követően házassági nevet visel (férj családi nevét vagy feleség családi nevét, házastársak összekapcsolt nevét). EZ NEM NÉVVÁLTOZTATÁS. Ebben az esetben a házasság hazai anyakönyvezésének van helye.
  3. Házassági névviselési forma módosítása: korábbi házassági név egy másik formában történő használata (pl. Szabóné Kovács Éva helyett Szabó-Kovács Éva, lásd lentebb: B pont). 

A névváltoztatáshoz, illetőleg a házassági névviselési forma módosításához időpontfoglalás szükséges. Időpontot itt lehet foglalni. (Az időpontfoglaló rendszer 2. pontja alatt a „Névváltoztatás” ügytípust kell kiválasztani. Az időpontfoglaláshoz célszerű visszaigazolást kérni és e-mail címet megadni, ezáltal nem csak egy megerősítést kap az ügyfél a foglalásról, hanem a Főkonzulátusnak is lehetősége van kapcsolatba lépni az ügyféllel, ha változás áll be az ügyfélfogadásban.)

 

A. Névváltoztatás

Ez lehet születési családi név vagy utónév változtatása vagy utónevek sorrendjének megváltoztatása.

Ha egy külföldön élő magyar állampolgár a születési nevét külföldön kívánja megváltoztatni, akkor a névváltoztatást hivatásos konzuli tisztviselőnél kell elindítani.

A kérelmezőnek személyesen kell megjelennie a külképviseleten, valamint ki kell tölteni a névváltoztatáshoz szükséges kérelem adatlapot(Kiskorú névváltoztatásánál az előbbitől eltérő adatlapot kell kitölteni.)

A magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett nevet, történelmi nevet, régies írásmóddal írott családi nevet – különös méltánylást érdemlő körülmények kivételével - nem lehet felvenni.

Amennyiben a kérelmezőnek nincs magyar személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya), célszerű a külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez rendszeresített adatlapot is benyújtani. Amennyiben a kérelmező rendelkezik lakcímkártyával, a lakcímkártyát is be kell nyújtani csere céljából.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező születési anyakönyvi kivonatát, ill. házasság esetén magyar házassági anyakönyvi kivonatát, kiskorú gyermekei születési anyakönyvi kivonatát, valamint személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló érvényes okmányának másolatát, illetve ha a névváltoztatást már külföldön engedélyezték, akkor az arról szóló névváltoztatási okiratot hiteles fordítással (külföldi útiokmány nem minősül névváltoztatási okiratnak illetve német nyelvű névváltoztatási okirat esetén a hiteles fordítást külképviseletünkön is igényelheti, melynek díja 35€).

Amennyiben a névváltoztatással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a névváltoztatás engedélyezésének feltétele a hazai anyakönyvezés.

Amennyiben a névváltoztatás engedélyezésre kerül, a kérelmező – a díj befizetésétől számított kb. 4-6 hónap elteltével – névváltoztatási okiratot, valamint kérelmére új születési anyakönyvi kivonatot, illetve házasság esetén új magyar házassági anyakönyvi kivonatot, valamint új magyar lakcímkártyát kap.

A szülő családi nevének megváltoztatása – ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri - kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Amennyiben az ügyfél kérelmezi, hogy a névváltoztatása hatálya kiterjedjen a családi nevét viselő kiskorú gyermeke családi nevére is, a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát a kérelemhez csatolni kell akkor is, ha a szülők elváltak, kivéve, ha a szülői felügyeleti jogát megvonták, és ezt jogerős bírósági határozat igazolja. Ha a gyermek a 14. életévét betöltötte, neki is hozzá kell járulnia a névváltoztatáshoz.

Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, rá is kiterjed a névváltoztatás.

Kiskorú gyermek születési nevének megváltoztatását törvényes képviselője kérheti, amely kérelemhez a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát a kérelemhez csatolni kell akkor is, ha a szülők elváltak, kivéve, ha a szülői felügyeleti jogát megvonták, és ezt jogerős bírósági határozat igazolja. Ha a gyermek a 14. életévét betöltötte, neki is hozzá kell járulnia a névváltoztatáshoz.

Cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő.

Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.

Díjak: 10.000 HUF névváltoztatási illeték és 40 EUR konzuli díj

 

B. Házassági névviselés módosítása

Ha egy házas, elvált vagy özvegy családi állapotú, külföldön élő magyar állampolgár kívánja a házassági nevét módosítani, akkor a házassági névviselési forma módosítását hivatásos konzuli tisztviselőnél kell elindítania.

Az eljárást a házasság fennállása alatt, illetve a házasság megszűnését követően lehet kérelmezni a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével. (A házasság hazai anyakönyvezésénél csak abban az esetben van szükség a házassági névviselési forma módosítására, ha a külföldi házassági anyakönyvi kivonat nem a kérelmező által használni kívánt házassági nevet tartalmazza.)

A kérelmezőnek személyesen kell megjelennie a külképviseleten, valamint ki kell töltenie a házassági névviselési forma módosításához szükséges kérelem adatlapot.

Amennyiben a kérelmezőnek nincs magyar személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya), célszerű a külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez rendszeresített adatlapot is benyújtani. Amennyiben a kérelmező rendelkezik lakcímkártyával, a lakcímkártyát is be kell nyújtani csere céljából.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező magyar házassági anyakönyvi kivonatát, valamint az érvényes személyazonosságát igazoló okmányának és születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

Díjak: díjmentes.

 

München, 2020. április