T Á J É K O Z T A T Ó

a születés hazai anyakönyvezéséről

 

I. Általános tudnivalók

Ha a külföldön született személynek legalább az egyik szülője magyar állampolgár, a születést anyakönyvezni kell a magyar hatóságoknál is. Az anyakönyvezést Magyarország külképviseletein vagy Magyarországon Budapest Főváros Kormányhivatalánál (BFKH) is el lehet indítani.

FIGYELEM: ha a gyermek születését megelőzően külföldön kötött házasságot, akkor előbb a házasságot szükséges anyakönyveztetni.

 

II. Időpontfoglalás

Időpontot itt tud foglalni.

 

III. Gyermek nyilvántartásba vétele

Ha legalább az egyik szülő külföldön élő magyar állampolgár* vagy az egyik szülő külföldi és nem szerepel a nyilvántartásban, a gyermek külföldön élő magyar állampolgárként is a nyilvántartásba kerülhet. Ebben az esetben a Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez rendszeresített adatlap kitöltése, valamint a külföldi hatóságok által kiállított lakcímbejelentő igazolást (németül: Meldebescheinigung) bemutatása szükséges.

Ha mindkét magyar állampolgár szülő magyarországi lakcímmel rendelkezik, akkor a gyermek csak Magyarországon élő magyar állampolgárként kerülhet a nyilvántartásba, és ez esetben a Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez rendszeresített adatlap kitöltése szükséges. 

AZ IDŐPONTRA minden esetben SZÜKSÉGES a SZÁLLÁSADÓ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOT MAGUKKAL HOZNI, még akkor is, ha a szülők az ingatlan tulajdonosai. Ebben az esetben az ingatlan tulajdonos szülő tölti ki a SZÁLLÁSADÓ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOT!

 

IV. Ügyintézés menete

Kiskorú születésének hazai anyakönyvezéséhez mindkét szülő személyes jelenléte szükséges. Ha valamelyik szülő személyesen nem tud jelen lenni, akkor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot szükséges tennie, melyhez csatolja érvényes úti okmányának másolatát.

FIGYELEM:

A hozzájáruló nyilatkozat a megtételétől számított 15 napig vehető figyelembe. Tanú egy harmadik személy lehet, a másik szülő nem lehet tanú.

Ez a nyilatkozat CSAK anyakönyvezéssel egybekötött útlevélkérelemre vonatkozik. Ha már anyakönyvezett gyermek útlevélkiállításához akar hozzájárulni a szülő, akkor itt található az adatlap.

Nagykorú születésének hazai anyakönyvezése esetén elegendő a nagykorú kérelmező személyes jelenléte.

A kérelemhez be kell mutatni az eredeti német vagy nemzetközi születési anyakönyvi kivonatot (mindkettő megfelel). FIGYELEM: nem fogadható el olyan német anyakönyv, amely "GILT NUR FÜR" felirattal rendelkezik, mivel ezeket az anyakönyveket kizárólag valamilyen más eljárásra állították ki. Ilyen esetben kérelmezni kell egy nemzetközi anyakönyvet és azt kell magukkal hozni.

A külföldi anyakönyvi kivonatok fordítása kapcsán kérjük, tekintsék át az alábbi útmutatót:

– az angol és német nyelven kiállított anyakönyvi kivonatok esetében (kivéve kézírással kitöltött és/vagy megjegyzést tartalmazó kivonatok) nem szükséges hiteles fordítás, abban az esetben, ha olyan ország által lettek kiállítva ahol német vagy angol a hivatalos nyelv

– olyan Európai Uniós országokból származó anyakönyvek esetén ahol az angol és a német nem hivatalos nyelv a kivonatokhoz tartozó többnyelvű formanyomtatvánnyal tudjuk a kérelmeket bevenni (kivéve kézírással kitöltött és/vagy megjegyzést tartalmazó kivonatok)

Amennyiben a dokumentum a leírtaktól eltérő nyelvű, a kérelemhez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI - www.offi.hu) által készített fordítást, vagy a más által készített, és az illetékes magyar külképviselet által hitelesített fordítást is csatolni kell.

***

Kiskorú születésének anyakönyvezése esetén a szülőknek be kell mutatniuk érvényes úti okmányaikat és - magyar állampolgár szülő esetén - magyar személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványukat (lakcímkártyájukat). A kérelemhez szükség van a szülők magyar házassági anyakönyvi kivonatára, illetve születési anyakönyvi kivonataira.

***

Ha a szülők nem házasok, a német hatóság előtt tett eredeti apai elismerő nyilatkozatot, továbbá ha külön okiratba foglalták, akkor az anya hozzájáruló nyilatkozatát, valamint – méhmagzatra tett apai elismerő nyilatkozat esetén - a terhességi kiskönyvet is be kell mutatni. Ha a szülők külföldön házasodtak, de a gyermek születése előtt köttetett házasságukat még nem anyakönyvezték Magyarországon, akkor a gyermek születése előtt a házasságot mindenképp anyakönyvezni kell (lásd házasság hazai anyakönyvezése), addig a gyermek születésének anyakönyvezése nem indítható el.

A születés hazai anyakönyvezésekor igényelni lehet magyar születési anyakönyvi kivonatot.

 

V. Anyakönyvezés útlevél igénylésével

A születés anyakönyvezése iránti kérelemmel egyidejűleg útlevélkérelem is beadható az újszülött gyermek részére.

Ebben az esetben színes biometrikus (fényképésznél készített) igazolványkép is szükséges. Ha a szülők a születés hazai anyakönyvezése mellett útlevelet is kérelmeznek a gyermek számára, akkor szükség van külön nyilatkozat kitöltésére is.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermekkel való külföldi utazást az útlevél elkészültét követően időzítsék. Az útlevél kiállításának és kézbesítésének ideje általában hat hetet vesz igénybe.

 

VI. Konzuli díjak

A születés hazai anyakönyvezése díjmentes.

A gyermek részére kérelmezett útlevél díja 42-47 EUR (bankkártyával fizetendő), a pontos összeget az ügyintéző mondja meg.

 

***

MAGYARORSZÁGRA TÖRTÉNŐ EGYSZERI HAZATÉRÉSRE JOGOSÍTÓ IDEIGLENES MAGÁNÚTLEVÉL

Sürgős esetekben a gyermek részére Magyarországra történő egyszeri hazatérés céljából ideiglenes magánútlevél is kiállítható.

A hazatérés céljából kiállított ideiglenes magánútlevél nem jogosít visszautazásra, csak Magyarország területére történő egyszeri belépésre (tehát visszaútra NEM érvényes!). Ebben az esetben a gyermek születésének anyakönyvezését és magánútlevél-igénylését Magyarországon kell intézni. Ez azt jelenti, hogy amíg a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és útlevele nem kerül kiállításra (ez több hétig eltart Magyarországon), addig a gyermek nem utazhat külföldre, tekintve, hogy nincs érvényes okmánya.

A születés anyakönyvezése előtt kiállított ideiglenes útlevél iránti kérelem feltételei a következők:

-              mindkét szülő jelenléte,

-              eredeti (német) születési anyakönyvi kivonat,

-              fényképésznél készíttetett, színes, biometrikus igazolványkép a gyermekről,

-              30 EUR helyszíni megfizetése bankkártyával.

Az ideiglenes útlevél iránti igényt kizárólag írásban, e-mail formájában lehet jelezni.

 

München, 2024. március